Σύστηματα Airless spray systems

Μηχάνημα βαφής Airless (ηλεκτρικά πιστολια) υψηλής πιέσεως