Οι αναγραφόμενες τιμές ισχύουν μόνο για το ηλεκτρονικό κατάστημα και όχι για το φυσικό. Αγορές από το φυσικό κατάστημα επιβαρύνονται με 5%.

Επαγγελματική γυαλιστική αλοιφή Professional Ultra Pro Finishing Meguiar's M210 946ml

M21032
In stock
Τιμή σε πόντους: 9533 πόντοι

Γυαλιστική αλοιφή επαγγελματική Professional Ultra Pro M210 είναι ασφαλής σε όλα τα γυαλιστερά χρώματα, και αποτελεσματική για γυάλισμα με το χέρι ή αλοιφαδόρο. Ιδανική για την προετοιμασία της βαφής εξαιρετική στιλπνότητα ακόμα και σε σκούρα & ευαίσθητα χρώματα. Αφαιρεί ελαφριές ατέλεις θαμπάδες από και ολογράμματα.

57.20 
Τρόποι αποστολής
Τρόποι πληρωμής
Πλεονεκτήματα (γιατί εμάς)

Αλοιφή γυαλίσματος επαγγελματική με το καλύτερο φινίρισμα γυαλίσματος που έχει δώσει ποτέ αλοιφή της Meguiar's. Έχει ΄χαμηλός βαθμός κοπής: 3/12 με εξαιρετική στιλπνότητα ακόμα και σε σκούρα & ευαίσθητα χρώματα με πρακτικά μηδενική σκόνη. Με ολοκληρωτικά καινούργια σύνθεση σχεδιασμένη για άψογο αποτέλεσμα σε λιγότερο χρόνο, η καθαριστική γυαλιστική αλοιφή αφαιρεί ελαφριές ατέλεις όπως θαμπάδες από DA αλοιφαδόρο ή ολογράμματα από περιστροφικό αλοιφαδόρο.Εύκολο σκούπισμα, απαλλαγμένο από σκόνες και πιτσιλιές.

Βαθύ γυαλιστερό φινίρισμα ακόμα και στα σκούρα & ευαίσθητα χρώματα χάρη στα πλούσια στιλβωτικά έλαια της. Για ακόμα καλύτερα αποτελέσματα, κάντε την χρήση μετά την κοπτική αλοιφή M110 Ultra Pro Speed Compound.

Μέθοδος εφαρμογής : Χρήση στο χέρι ή με DA έκκεντρο αλοιφαδόρο ή με περιστροφικό αλοιφαδόρο.

BSS-Ασφαλής χρήση σε Φανοβαφεία.Προσδιορισµός επικινδυνότητας  

2.1. Ταξινόµηση της ουσίας ή του µείγµατος CLP ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (EC) No 1272/2008    

ΤΑΞΙΝΟΜΗΣΗ: Ειδική τοξικότητα στα όργανα-στόχους-απλή έκθεση, 

Κατηγορία 3 - STOT SE 3, H336 Επικίνδυνο για το υδάτινο περιβάλλον (Χρόνια),

Κατηγορία 2 - Υδάτινη xρόνια 2, H411    2.2. Στοιχεία επισήµανσης CLP ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (EC) No 1272/2008    

ΛΕΚΤΙΚΟ ΕΠΙΣΗΜΑΝΣΗΣ ΠΡΟΣΟΧΗ.   

   

∆ΗΛΩΣΕΙΣ ΚΙΝ∆ΥΝΟΥ: H336 Μπορεί να προκαλέσει υπνηλία και ζάλη.    H411 Τοξικό για τους υδρόβιους οργανισµούς, µε µακροχρόνιες επιπτώσεις.

∆ΗΛΩΣΕΙΣ ΠΡΟΦΥΛΑΞΗΣ Γενικά:   P101 Εάν ζητήσετε ιατρική συµβουλή, να έχετε µαζί σας τον περιέκτη του προϊόντος ή την ετικέτα. P102 Μακριά από παιδιά.    Πρόληψη:   P261A Αποφεύγετε την αναπνοή ατµών. P271 Χρησιµοποιείται µόνο σε ανοικτό ή σε καλά αεριζόµενο χώρο.                                                   

Brands:
Meguiar's
Πιθανόν να ενδιαφέρεστε για αυτά!
  • Bestsellers
  • Δημοφιλέστερα
Γρήγορη και υψηλής ποιότητας παράδοση

Η εταιρεία μας πραγματοποιεί με courier παράδοση σε όλη τη χώρα

Διασφάλιση ποιότητας και εξυπηρέτηση

Προσφέρουμε ποιοτικά προϊόντα, σε βαθμό που να είμαστε εμείς σίγουροι

Επιστροφή εντός 14 ημερών

Έχετε την δυνατότητα να επιστρέψετε τα προϊόντα, 14 εργάσιμες ημέρες από την ημερομηνία παραλαβής αυτών, εφόσον τα προϊόντα είναι στην ίδια κατάσταση που τα παραλάβατε