Επαγγελματική γυαλιστική αλοιφή Professional Ultra Pro Finishing Meguiar's M210 946ml

Brands:Meguiar's - Surface care product
55.20 
Σύντομη Περιγραφή:

Γυαλιστική αλοιφή επαγγελματική Professional Ultra Pro M210 είναι ασφαλής σε όλα τα γυαλιστερά χρώματα, και αποτελεσματική για γυάλισμα με το χέρι ή αλοιφαδόρο. Ιδανική για την προετοιμασία της βαφής εξαιρετική στιλπνότητα ακόμα και σε σκούρα & ευαίσθητα χρώματα. Αφαιρεί ελαφριές ατέλεις θαμπάδες από και ολογράμματα.

Τιμή σε πόντους: 9200 πόντοι
Professional Ultra Pro Finishing Meguiar's M210
Σε Απόθεμα
+

Αλοιφή γυαλίσματος επαγγελματική με το καλύτερο φινίρισμα γυαλίσματος που έχει δώσει ποτέ αλοιφή της Meguiar's. Έχει ΄χαμηλός βαθμός κοπής: 3/12 με εξαιρετική στιλπνότητα ακόμα και σε σκούρα & ευαίσθητα χρώματα με πρακτικά μηδενική σκόνη. Με ολοκληρωτικά καινούργια σύνθεση σχεδιασμένη για άψογο αποτέλεσμα σε λιγότερο χρόνο, η καθαριστική γυαλιστική αλοιφή αφαιρεί ελαφριές ατέλεις όπως θαμπάδες από DA αλοιφαδόρο ή ολογράμματα από περιστροφικό αλοιφαδόρο.Εύκολο σκούπισμα, απαλλαγμένο από σκόνες και πιτσιλιές.

Βαθύ γυαλιστερό φινίρισμα ακόμα και στα σκούρα & ευαίσθητα χρώματα χάρη στα πλούσια στιλβωτικά έλαια της. Για ακόμα καλύτερα αποτελέσματα, κάντε την χρήση μετά την κοπτική αλοιφή M110 Ultra Pro Speed Compound.

Μέθοδος εφαρμογής : Χρήση στο χέρι ή με DA έκκεντρο αλοιφαδόρο ή με περιστροφικό αλοιφαδόρο.

BSS-Ασφαλής χρήση σε Φανοβαφεία.Προσδιορισµός επικινδυνότητας  

2.1. Ταξινόµηση της ουσίας ή του µείγµατος CLP ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (EC) No 1272/2008    

ΤΑΞΙΝΟΜΗΣΗ: Ειδική τοξικότητα στα όργανα-στόχους-απλή έκθεση, 

Κατηγορία 3 - STOT SE 3, H336 Επικίνδυνο για το υδάτινο περιβάλλον (Χρόνια),

Κατηγορία 2 - Υδάτινη xρόνια 2, H411    2.2. Στοιχεία επισήµανσης CLP ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (EC) No 1272/2008    

ΛΕΚΤΙΚΟ ΕΠΙΣΗΜΑΝΣΗΣ ΠΡΟΣΟΧΗ.   

   

∆ΗΛΩΣΕΙΣ ΚΙΝ∆ΥΝΟΥ: H336 Μπορεί να προκαλέσει υπνηλία και ζάλη.    H411 Τοξικό για τους υδρόβιους οργανισµούς, µε µακροχρόνιες επιπτώσεις.

∆ΗΛΩΣΕΙΣ ΠΡΟΦΥΛΑΞΗΣ Γενικά:   P101 Εάν ζητήσετε ιατρική συµβουλή, να έχετε µαζί σας τον περιέκτη του προϊόντος ή την ετικέτα. P102 Μακριά από παιδιά.    Πρόληψη:   P261A Αποφεύγετε την αναπνοή ατµών. P271 Χρησιµοποιείται µόνο σε ανοικτό ή σε καλά αεριζόµενο χώρο.                                                   

Brands:
Meguiar's

Σχετικά προϊόντα


Χρήσιμα

  1.  Προαπαθούμε για τα καλύτερα προϊόντα την σωστή εξυπηρέτηση και το ιδανικό after sales.Γνωρίζουμε καλά τα προϊόντα ώστε να μπορούμε να προτείνουμε τις καλύτερες λύσεις για τις δίκες σας ανάγκες.
  2. Σας διαβεβαιώνουμε ότι διαφυλάσσουμε πλήρως τα προσωπικά σας στοιχεία. 
  3. Σε περίπτωση που το προϊόν που παραγγείλατε είναι σε έλλειψη θα σας ενημερώσουμε άμεσα.
  4.   Δεχόμαστε επιστροφή εφόσον το προϊόν είναι ελαττωματικό 
  5.  Εξυπηρέτηση πελατών από τις 8:00 έως 14:30 μεσημέρι και από 17:00 έως 21:00 το βράδυ.

.