Οι αναγραφόμενες τιμές ισχύουν μόνο για το ηλεκτρονικό κατάστημα και όχι για το φυσικό. Αγορές από το φυσικό κατάστημα επιβαρύνονται με 5%.

Επαγγελματική χοντρή αλοιφή κοπής Mirror Glaze Ultra Pro Speed Compoundl Meguiar's M11032 946ml

Mirror Glaze Ultra Pro Speed Meguiar's M110
Σε Απόθεμα
Τιμή σε πόντους: 10769 πόντοι

Αλοιφή με υψηλό βαθμός κοπής και υψηλή γυαλάδα είναι ένα από τα χαρακτηριστικά της επαγγελματικής αλοιφής Meguair's M110. Χρήση για έκκεντρο και περιστροφικό αλοιφαδόρο. Γρήγορη αφαίρεση γραμμών με τα αποτελέσματα να είναι εκθαμβωτικά με ένα γυάλισμα ανάλογο ενός εκθεσιακού αυτοκινήτου. Αποτελεί την ιδανική επιλογή για φανοβαφεία καθώς κατέχει το πλεονέκτημα γρήγορης κοπτικότητας.

64.62 
Τρόποι αποστολής
Τρόποι πληρωμής
Πλεονεκτήματα (γιατί εμάς)

Αλοιφή κοπής επαγγελματική της Meguair's έρχεται για να χαρίσει την τελευταία εξέλιξη στις πολύ κοπτικές αλοιφές που αφήνουν υψηλή γυαλάδα, με πολύ υψηλό βαθμό κοπής για έκκεντρο και περιστροφικό αλοιφαδόρο. Η ιδανική επιλογή για φανοβαφείο με ένα προϊόν που είναι ειδικά σχεδιασμένο για γρήγορη κοπτικότητα.

Με εύκολο σκούπισμα, μηδενική σκόνη και πιτσιλιές κατά την διάρκεια χρήσης με αλοιφαδόρο και πολύ γρήγορη αφαίρεση γραμμών με λειαντικό P1200 και πιο ψιλής κοκκομετρίας.

Σε συνδυασμό με την γυαλιστική αλοιφή M210 Ultra Pro Finishing Polish τα αποτελέσματα είναι εντυπωσιακά και  άκρως επαγγελματικά χαρίζοντας γυάλισμα εκθεσιακού αυτοκινήτου.


Οδηγίες Χρήσης:

Ανακινήστε καλά: Εφαρμογή πάντα σε κρύα επιφάνεια και αφού η βαφή αυτοκινήτου έχει στεγνώσει και σκληρυνθεί σωστά.

◆ Με τον ψεκασμό του M34 Final Inspection, λιπαίνουμε τα παλιά ή τα καινούργια σφουγγάρια. 

Με Περιστροφικό Αλοιφαδόρο: Αρχικά ρυθμίζουμε τον αλοιφαδόρο σε στροφές περίπου 1200-1800 RPM’s και εφαρμόζουμε το προϊόν απευθείας πάνω στην επιφάνεια της βαφής. Χρησιμοποιήστε Meguiar’s γούνινο πάτο (WRWHC7, WRWC8, W4000) ή σφουγγάρι Soft Buff™ WRFC7 και ξεκινήστε να εργάζεστε σε επιφάνεια 50x50 εκατοστών με επικαλυπτόμενα περάσματα και με ελαφριά ως μέτρια πίεση. Μειώστε την πίεση όταν αρχίσει η αλοιφή να στεγνώνει.

Με DA Έκκεντρο Αλοιφαδόρο: Απλώστε την αλοιφή απευθείας πάνω στο σφουγγάρι κοπής (DFC5 or DFC6). Ρυθμίστε τον αλοιφαδόρο στο 4-5 (Για τον MT310 στις 4.800-5.800 opm’s) και ξεκινήστε να εργάζεστε σε επιφάνεια 50x50 εκατοστών με επικαλυπτόμενα περάσματα. Στην αρχή με μέτρια πίεση για τα πρώτα 2-3 περάσματα και μετά ελαφριά πίεση στα επόμενα 2 περάσματα. Σκουπίστε τυχόν υπολείμματα με Meguiar’s πανί μικροϊνών (E101 or X2010). Τέλος ελέγξτε το φινίρισμα με την βοήθεια κατάλληλου φωτισμού και συνεχίστε την εργασία σας μέχρι να αφαιρεθούν ατέλειες ή γραμμές από λειαντικά.


Μέθοδος εφαρμογής: Χρήση στο χέρι ή με DA έκκεντρο αλοιφαδόρο ή με περιστροφικό αλοιφαδόρο

Υψηλός βαθμός κοπής: 12/12

Αποτέλεσμα: υψηλή γυαλάδα

Χρήση: φανοβαφεία.


Συμβουλή:

◆ Για να επιτυχημένο φινίρισμα χωρίς ολογράμματα, πλένετε τακτικά τους πάτους/σφουγγάρια και εφαρμόζετε μέτρια πίεση στα πρώτα περάσματα, μειώνοντας την σταδιακά στα τελικά περάσματα. Για το καλύτερο δυνατό αποτέλεσμα, συνεχίστε με την γυαλιστική αλοιφή M210 Ultra Pro Finishing Polish.


 


Προσδιορισµός επικινδυνότητας

2.1. Ταξινόµηση της ουσίας ή του µείγµατος CLP ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (EC) No 1272/2008    ΤΑΞΙΝΟΜΗΣΗ: Ειδική τοξικότητα στα όργανα-στόχους-απλή έκθεση, Κατηγορία 3 - STOT SE 3, H336 Επικίνδυνο για το υδάτινο περιβάλλον (Χρόνια), Κατηγορία 2 - Υδάτινη xρόνια 2, H411

2.2. Στοιχεία επισήµανσης CLP ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (EC) No 1272/2008    ΛΕΚΤΙΚΟ ΕΠΙΣΗΜΑΝΣΗΣ ΠΡΟΣΟΧΗ.

Σύµβολα: GHS07 (Θαυµαστικό) |GHS09 (Περιβάλλον) | 

    

Συστατικά: Συστατικό C.A.S. No. EC No. % κ.β.  Υδρογονοκατεργασµένη βαρειά νάφθα (πετρελαίου)(C10-C12)  64742-48-9 265-150-3    7 -  14 Υδρογονοκατεργασµένα ελαφρά κλάσµατα πετρελαίου  64742-47-8 265-149-8    5 -  10 Βαρύς αρωµατικός διαλύτης νάφθας (πετρελαίου)  64742-94-5 265-198-5    1 -  5 

∆ΗΛΩΣΕΙΣ ΚΙΝ∆ΥΝΟΥ: H336 Μπορεί να προκαλέσει υπνηλία και ζάλη.    H411 Τοξικό για τους υδρόβιους οργανισµούς, µε µακροχρόνιες επιπτώσεις. 

∆ΗΛΩΣΕΙΣ  ΠΡΟΦΥΛΑΞΗΣ Γενικά: P101 Εάν ζητήσετε ιατρική συµβουλή, να έχετε µαζί σας τον περιέκτη του προϊόντος ή την ετικέτα. P102 Μακριά από παιδιά.    

Πρόληψη: P261A Αποφεύγετε την αναπνοή ατµών. P271 Χρησιµοποιείται µόνο σε ανοικτό ή σε καλά αεριζόµενο χώρο. 

Brands:
Meguiar's

m11001_m11032_msds_gr_17_1_19_1_3 (m11001_m11032_msds_gr_17_1_19_1_3.pdf, 438 Kb) [Λήψη]

Πιθανόν να ενδιαφέρεστε για αυτά!
  • Bestsellers
  • Δημοφιλέστερα
Γρήγορη και υψηλής ποιότητας παράδοση

Η εταιρεία μας πραγματοποιεί με courier παράδοση σε όλη τη χώρα

Διασφάλιση ποιότητας και εξυπηρέτηση

Προσφέρουμε ποιοτικά προϊόντα, σε βαθμό που να είμαστε εμείς σίγουροι

Επιστροφή εντός 14 ημερών

Έχετε την δυνατότητα να επιστρέψετε τα προϊόντα, 14 εργάσιμες ημέρες από την ημερομηνία παραλαβής αυτών, εφόσον τα προϊόντα είναι στην ίδια κατάσταση που τα παραλάβατε