Βερνίκι πέτρας ακρυλικό POLACRYL 356

5.00 
Σύντομη Περιγραφή:

Άχρωμο βερνίκι πέτρας, Polacryl 356, εφαρμόζεται εύκολα και αποτελεί μια εξαιρετική οικονομική λύση για τις πέτρινες επιφάνειες στο σπίτι και το εξοχικό καθώς ενδείκνυται για συχνό πέρασμα, διεισδύει σε βάθος ,στεγανοποιεί, και ομορφαίνει τις πέτρινες επιφάνειες.


Τιμή σε πόντους: 834 πόντοι
356 POLACRYL
Σε Απόθεμα
+
Βερνίκι πέτρας ακρυλικής βάσεως , POLACRYL 356 αποτελεί την ιδανική επιλογή για την επίστρωση δαπέδων ή επενδύσεων από σχιστόλιθο, πωρόλιθο και άλλα σχετικά υλικά. Εφαρμόζεται εύκολα και γρήγορα και είναι μια οικονομική λύση για το σπίτι και το εξοχικό για συχνό πέρασμα - φρεσκάρισμα των πέτρινων επιφανειών. Μας δίνει την όψη μιας βρεγμένης επιφάνειας εκεί που θα εφαρμοστεί γιατί εισχωρεί στους πόρους της επιφάνειας σχηματίζοντας ένα αδιάβροχο φιλμ που εμποδίζει το σχηματισμό μούχλας και τονίζει το φυσικό χρωματισμό της επιφάνειας.

ΙΔΙΟΤΗΤΕΣ
  • Διεισδύει σε βάθος και στεγανοποιεί σταθεροποιεί την επιφάνεια, σε απορροφητικά υλικά όπως πωρόλιθος και τούβλα).
  • Παρέχει εξαιρετική μηχανοχημική αντοχή.
  • Παρουσιάζει μεγάλες αντοχές στο νερό και στα αλκάλια.
  • Παρέχει μεγάλη στιλπνότητα την οποία διατηρεί στο πέρασμα του.
  • Δεν κιτρινίζει με την πάροδο του χρόνου σε εσωτερική-εξωτερική χρήση, με υψηλή διεισδυτικότητα 
ΑΠΟΧΡΩΣΗ
  • Διαφανές (άχρωμο)

ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ

  • 750ml
  • 2.5 LT
  • 20 LT

Προσδιορισµός επικινδυνότητας 

2.1. Ταξινόμηση της ουσίας ή του μείγματος

Κριτήρια Κανονισμού ΕΚ 1272/2008 (CLP/Ταξινόμηση Συσκευασία και Επισήμανση): Προσοχή, Flam. Liq. 3, Υγρό και ατμοί εύφλεκτα Προσοχή, Skin Irrit. 2, Προκαλεί ερεθισμό του δέρματος Προσοχή, Eye Irrit. 2, Προκαλεί σοβαρό οφθαλμικό ερεθισμό Προσοχή, Repr. 2, Ύποπτο για πρόκληση βλάβης στη γονιμότητα ή στο έμβρυο. Κίνδυνος, STOT RE 1, Προκαλεί βλάβες στα όργανα ύστερα από παρατεταμένη ή επανειλημμένη έκθεση. Δυσμενείς φυσικοχημικές, περιβαλλοντικές επιπτώσεις και επιπτώσεις στην ανθρώπινη υγεία. Κανένας άλλος γνωστός κίνδυνος

2.2. Στοιχεία επισήμανσης Σύμβολα:

FLAMMABLEdanger for healthHIGH DANGER FOR HEALTH

Κίνδυνος Ενδείξεις κινδύνου: H226 Υγρό και ατμοί εύφλεκτα H315 Προκαλεί ερεθισμό του δέρματος H319 Προκαλεί σοβαρό οφθαλμικό ερεθισμό H361 Ύποπτο για πρόκληση βλάβης στη γονιμότητα ή στο έμβρυο. H372 Προκαλεί βλάβες στα όργανα ύστερα από παρατεταμένη ή επανειλημμένη έκθεση

Brands:
Pellachrom

Δεν βρέθηκαν δημοσιεύσεις

Γράψτε μια κριτική