Κόλλα διάφανη φύσιγγα Total Tech Ceys 290ml

9.50 
Σύντομη Περιγραφή:

TOTAL TECH ΤΟ ΜΟΝΑΔΙΚΟ ΣΦΡΑΓΙΣΤΙΚΟ ΠΟΥ ΜΠΟΡΕΙ ΤΑ ΠΑΝΤΑ! Κολλάει, σφραγίζει και επιδιορθώνει κάθε είδους υλικό ακόμα και κάτω από το νερό. Κατάλληλη για εσωτερικούς και εξωτερικούς χώρους. Προσφέρει 100% ερμητική σφράγιση και αδιάβροχη προστασία.


Τιμή σε πόντους: 1584 πόντοι
507226092 Ceys Total Tech
Σε Απόθεμα
+

Η Ceys Total Tech είναι μια σφραγιστική κόλλα που κολλά, σφραγίζει και επιδιορθώνει οποιοδήποτε υλικό σε εσωτερικούς και εξωτερικούς χώρους ακόμη και κάτω από το νερό με άμεσο αποτέλεσμα και αντοχή ακόμα και στις πιο αντίξοες συνθήκες.

ΤΟ ΜΟΝΑΔΙΚΟ ΣΦΡΑΓΙΣΤΙΚΟ ΠΟΥ ΜΠΟΡΕΙ ΤΑ ΠΑΝΤΑ!

Η κατασκευαστική κόλλα Total Tech είναι κατάλληλη για τζάμια, ξυλεία και αλουμίνια, φεγγίτες, αρμούς διαστολής, ρωγμές και σχισμές, τοποθετήσεις χωρισμάτων, εγκαταστάσεις υαλότουβλων, μεταλλικών και πλαστικών τμημάτων. Κατάλληλη για συγκόλληση σε πισίνες και προσωρινή επιδιόρθωση ρωγμών, σχισμών και πόρους κάτω από το νερό.

Χαρακτηριστικά:

 • Για κάθε υλικό
 • Πολύ ισχυρή, 270Kg/10cm2
 • Δεν επιδρά στις επιφάνειες
 • Κολλάει μέσα στο νερό
 • Χωρίς διαλύτες
 • Δεν χάνει τον όγκο
 • 100% ερμητική σφράγιση και αδιάβροχη προστασία
 • Ανθεκτική σε ακραίες θερμοκρασίες (-40 έως +90)
 • Ανθεκτική στην υγρασία
 • Χρόνος εφαρμογής: 15 λεπτά / στέγνωμα 2 ώρες / σκλήρυνση 24 ώρες
 • Εσωτερική και εξωτερική χρήση
 • Διάφανη
ΠΡΟΣΔΙΟΡΙΣΜΟΣ ΕΠΙΚΙΝΔΥΝΟΤΗΤΑΣ σύμφωνα με τον κανονισμό (EΕ) Αρ. 1272/2008:
Φράσεις H:
H412 Επιβλαβές για τους υδρόβιους οργανισμούς, με μακροχρόνιες επιπτώσεις.
Φράσεις P:
P101 Εάν ζητήσετε ιατρική συμβουλή, να έχετε μαζί σας τον περιέκτη του προϊόντος ή την ετικέτα.
P102 Μακριά από παιδιά.
P273 Να αποφεύγεται η ελευθέρωση στο περιβάλλον.
P501 Διάθεση του περιεχομένου/περιέκτη σε σημεία συλλογής απομακρυσμένα από επικίνδυνα απόβλητα που διατίθενται στον δήμο σας.
P301+P312 ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΚΑΤΑΠΟΣΗΣ: Καλέστε το ΚΕΝΤΡΟ ΔΗΛΗΤΗΡΙΑΣΕΩΝ/γιατρό/.../εάν αισθανθείτε αδιαθεσία.
Συμπληρωματικές οδηγίες κινδύνου:
EUH208 Περιέχει σεβακικό δι(1,2,2,6,6-πενταμεθυλο-4-πιπεριδύλιο). Μπορεί να προκαλέσει αλλεργική αντίδραση.
EUH208 Περιέχει σεβακικό μεθυλο1,2,2,6,6-πενταμεθυλο-4-πιπεριδύλιο. Μπορεί να προκαλέσει αλλεργική αντίδραση.

Τηλέφωνο Έκτακτης Ανάγκης Κέντρο Δηλητηριάσεων Νοσ. Παίδων Αγλαΐα Κυριακού 0030 210 7793777 (Διαθέσιμο 24 ώρες).
Brands:
Ceys

ΔΕΛΤΙΟ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ / Κατασκευαστική κόλλα CEYS TOTAL TECH ΔΙΑΦΑΝΕΣ (7c9222b5-7e7a-4df6-a241-1c3185753b65.pdf, 454 Kb) [Λήψη]

Δεν βρέθηκαν δημοσιεύσεις

Γράψτε μια κριτική