Σφραγιστικό υγρό κρυστάλλων Perfect Clarity Glass Sealant G8504 Meguiar's 118ml

G8504
Σε Απόθεμα
Τιμή σε πόντους: 2512 πόντοι

Σφραγιστικό υγρό κρυστάλλων αυτοκινήτου Clarity Glass Sealant G8504 της Meguiar's με προηγμένη υδροφοβική σύνθεση για μέγιστη απώθηση της βροχής και καλύτερη ορατότητα κατά την οδήγηση.

15.07 
Τρόποι αποστολής
Τρόποι πληρωμής
Πλεονεκτήματα (γιατί εμάς)

Σφραγιστικό υγρό κρυστάλλων αυτοκινήτου της Meguiar's με προηγμένη υδροφοβική σύνθεση για μέγιστη απώθηση της βροχής και καλύτερη ορατότητα κατά την οδήγηση.

Το υγρό κρυστάλλων Perfect Clarity Glass Sealant G8504 σφραγίζει το κρύσταλλο του αυτοκινήτου διευκολύνοντας τον καθαρισμό λιπαρών κηλίδων και βρωμιάς. Η εξαιρετικής αντοχής και μεγάλης διάρκειας πολυμερική σύνθεσή του, προσφέρει αδιάκοπη απώθηση της βροχής, βελτιώνοντας εντυπωσιακά την ορατότητα οδήγησης.

*Συμπεριλαμβάνει γκρι πάτο εφαρμογής.

Για τέλεια αποτελέσματα συνίσταται να προηγηθεί εφαρμογή της αλοιφής Perfect Clarity Glass Polishing Compound (G8408).

Οδηγίες:

 • Για καλύτερα αποτελέσματα, εφαρμόστε σε καθαρή και στεγνή επιφάνεια υπό σκιά.
 • Καθαρίστε τα παράθυρα διεξοδικά πριν την εφαρμογή.Χρησιμοποιείστε την αλοιφή Meguiar’s Perfect Clarity Glass Polishing Compound (G8408) για να απομακρύνετε επικολλημένους ρύπους.
 • Συνεχίστε με το σπρέϋ καθαρισμού κρυστάλλων Meguiar’s Perfect Clarity Glass Cleaner (G8224) για να αφαιρέσετε κατάλοιπα.
 • Απλώστε το προϊόν πάνω στον γκρι πάτο εφαρμογής (συμπεριλαμβάνεται) ή σε πετσέτα μικροϊνας (X2010EU) και κάντε εφαρμογή στα παράθυρα με επικαλυπτόμενα περάσματα για να διασφαλίσετε ομοιόμορφη καλυπτικότητα.
 • Ολοκληρώστε ένα τμήμα του παραθύρου χωριστά κάθε φορά, ωσότου η εφαρμογή γίνει σε ολόκληρο το παράθυρο.
 • Αφήστε το προϊόν να στεγνώσει για 5-10 λεπτά. Σε κλίματα με μεγάλη υγρασία απαιτείται μεγαλύτερος χρόνος στεγνώματος από 15-30 λεπτά.
 • Ψεκάστε ικανή ποσότητα νερού πάνω σε πετσέτα μικροϊνας (X2010EU) και στη συνέχεια σκουπίστε υπολείμματα του προϊόντος από την επιφάνεια.
 • Για να διασφαλίσετε ομοιόμορφη καλυπτικότητα, εφαρμόστε δεύτερο πέρασμα του προϊόντος και αμέσως μετά σκουπίστε το.
 • Μην ακουμπήσετε την επιφάνεια για τουλάχιστον 1 ώρα, ενόσω γίνεται το «δέσιμο» στερεοποίησης του προϊόντος πάνω στην επιφάνεια.


Χώρα προέλευσης: ΗΠΑΣτοιχεία επισήµανσης CLP ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (EC) No 1272/2008
ΛΕΚΤΙΚΟ ΕΠΙΣΗΜΑΝΣΗΣ ΚΙΝ∆ΥΝΟΣ.
Σύµβολα: GHS02 (φλόγα) |GHS07 (Θαυµαστικό) | GHS08 (ΚίνδυνοςΥγείας) |

Συστατικά:
Συστατικό C.A.S. No. EC No. % κ.β. Ισοπροπυλική αλκοόλη 67-63-0 200-661-7 40 - 70 Υδρογονοκατεργασµένα ελαφρά αποστάγµατα (πετρελαίου) 64742-47-8 265-149-8 10 - 30
∆ΗΛΩΣΕΙΣ ΚΙΝ∆ΥΝΟΥ: H225 Πολύ εύφλεκτο υγρό και ατµός. H319 Προκαλεί σοβαρό ερεθισµό στα µάτια. H304 Μπορεί να προκαλέσει θάνατο σε περίπτωση κατάποσης και διείσδυσης στις αναπνευστικές οδούς. H336 Μπορεί να προκαλέσει υπνηλία και ζάλη. H412 Επιβλαβές για τους υδρόβιους οργανισµούς, µε µακροχρόνιες επιπτώσεις.
∆ΗΛΩΣΕΙΣ ΠΡΟΦΥΛΑΞΗΣ
Γενικά: P102 Μακριά από παιδιά.
Πρόληψη: P210A Μακριά από θερµότητα/θερµές επιφάνειες/σπινθήρες/γυµνές φλόγες και άλλες πηγές ανάφλεξης. — Μην καπνίζετε.
Απόκριση: P305 + P351 + P338 ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΕΠΑΦΗΣ ΜΕ ΤΑ ΜΑΤΙΑ: Ξεπλύντε προσεκτικά µε νερό για αρκετά λεπτά. Εάν υπάρχουν φακοί επαφής, αφαιρέστε τους, εφόσον είναι εύκολο. Συνεχίστε να ξεπλένετε. P331 ΝΑ ΜΗΝ προκληθεί εµετός. P301 + P310 ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΚΑΤΑΠΟΣΗΣ:Καλέστε αµέσως το ΚΕΝΤΡΟ ΔΗΛΗΤΗΡΙΑΣΕΩΝ (Τηλ. 2107793777) ή ένα γιατρό.
Απόρριψη: P501 ∆ιάθεση του περιεχοµένου/περιέκτη σύµφωνα µε τους ισχύοντες τοπικούς / περιφερειακούς / εθνικούς / διεθνείς κανονισµούς. 

Brands:
Meguiar's

Δελτίο δεδομένων ασφαλείας (g8504_msds_gr_19_7_17.pdf, 245 Kb) [Λήψη]

Δεν βρέθηκαν δημοσιεύσεις

Έχετε χρησιμοποιήσει το προϊόν;

Πείτε μας για την εμπειρία που είχατε και βοηθήστε τους χρήστες μας να λάβουν την σωστή απόφαση

Γράψτε μια κριτική
Πιθανόν να ενδιαφέρεστε για αυτά!
 • Bestsellers
 • Δημοφιλέστερα
Γρήγορη και υψηλής ποιότητας παράδοση

Η εταιρεία μας πραγματοποιεί με courier παράδοση σε όλη τη χώρα

Διασφάλιση ποιότητας και εξυπηρέτηση

Προσφέρουμε ποιοτικά προϊόντα, σε βαθμό που να είμαστε εμείς σίγουροι

Επιστροφή εντός 14 ημερών

Έχετε την δυνατότητα να επιστρέψετε τα προϊόντα, 14 εργάσιμες ημέρες από την ημερομηνία παραλαβής αυτών, εφόσον τα προϊόντα είναι στην ίδια κατάσταση που τα παραλάβατε