Κερί για σκουρόχρωμα αυτοκίνητα Black/Dark Wax G6207 Meguiar's 198ml

22.99 
Σύντομη Περιγραφή:

Κερί για σκουρόχρωμα αυτοκίνητα Black/Dark Wax Meguiar's καθαρίζει, γυαλίζει και προστατεύει σε μόνο ένα βήμα. Αφαιρεί απαλά κηλίδες νερού, «αράχνες», ελαφριές οξειδώσεις και ρύπους. Ασφαλές και αποτελεσματικό σε όλα τα βερνίκια και γυαλιστερά χρώματα.

Τιμή σε πόντους: 3832 πόντοι
G6207 Meguiar's
Σε Απόθεμα
+

Το κερί αυτοκινήτου Black/Dark Wax G6207 της Meguiar's είναι ειδικά σχεδιασμένο με συνθετικά πολυμερή για μαύρα και σκουρόχρωμα αυτοκίνητα. Καθαρίζει, γυαλίζει και προστατεύει σε μόνο ένα βήμα χάρη στην σύνθεσή του με μικρο-καθαριστικά για επαναφορά και βελτίωση της λαμπρότητας του χρώματος και συνθετικά πολυμερή για προστασία διαρκείας.

Χαρακτηριστικά:

 • Ειδικά σχεδιασμένο για μαύρα και σκουρόχρωμα.
 • Καθαρίζει, γυαλίζει και προστατεύει σε μόνο ένα βήμα.
 • Με ειδικά μικρο-καθαριστικά για επαναφορά & βελτίωση της λαμπρότητας του χρώματος.
 • Με συνθετικά πολυμερή για προστασία διαρκείας.
 • Ειδική σύνθεση για να αφαιρεί απαλά κηλίδες νερού, «αράχνες», ελαφριές οξειδώσεις και ρύπους.
 • Ασφαλές και αποτελεσματικό σε όλα τα βερνίκια και γυαλιστερά χρώματα.

Προσοχή!

 • Μακριά από βινύλιο, λάστιχο, πλαστικό, άβαφες ή πορώδεις επιφάνειες.
 • Μόνο για γυαλιστερά φινιρίσματα. ΟΧΙ σε επίπεδα, ματ ή σατινέ.
 • Η συσκευασία περιλαμβάνει 1 σφουγγαράκι εφαρμογής.

Οδηγίες:

Χρήση στο χέρι:

 1. Εφαρμόστε μικρή ποσότητα πάνω στο σφουγγαράκι
 2. Απλώστε ομοιόμορφα σε όλο το όχημα, προσθέστε υλικό αν χρειαστεί
 3. Αφήστε να στεγνώσει και σκουπίστε με πετσέτα μικροϊνών

Χρήση με DA Σύστημα έκκεντρης τριβής ή Αλοιφαδόρο

 1. Εφαρμόστε 3-4 σταγόνες στο μέγεθος μικρού νομίσματος πάνω στο σφουγγάρι
 2. Απλώστε ομοιόμορφα σε όλο το όχημα, προσθέστε υλικό αν χρειαστεί
 3. Αφήστε να στεγνώσει και σκουπίστε με πετσέτα μικροϊνών

Χώρα προέλευσης: ΗΠΑ
Στοιχεία επισήµανσης
CLP ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (EC) No 1272/2008
ΛΕΚΤΙΚΟ ΕΠΙΣΗΜΑΝΣΗΣ: ΠΡΟΣΟΧΗ.
Σύµβολα: GHS07 (Θαυµαστικό) |GHS09 (Περιβάλλον)
Συστατικά: Συστατικό C.A.S. No. EC No. % κ.β. Υδρογονοκατεργασµένα ελαφρά κλάσµατα πετρελαίου 64742-47-8 265-149-8 10 - 30 Υδρογονοκατεργασµένη βαρειά νάφθα (πετρελαίου) 64742-48-9 265-150-3 10 - 30
∆ΗΛΩΣΕΙΣ ΚΙΝ∆ΥΝΟΥ: H336 Μπορεί να προκαλέσει υπνηλία και ζάλη. H411 Τοξικό για τους υδρόβιους οργανισµούς, µε µακροχρόνιες επιπτώσεις.
∆ΗΛΩΣΕΙΣ ΠΡΟΦΥΛΑΞΗΣ Γενικά: P102 Μακριά από παιδιά. Πρόληψη: P261A Αποφεύγετε την αναπνοή ατµών. P271 Χρησιµοποιείται µόνο σε ανοικτό ή σε καλά αεριζόµενο χώρο. P273 Αποφεύγετε την ελευθέρωσή του στο περιβάλλον. Απόρριψη: P501 ∆ιάθεση του περιεχοµένου/περιέκτη σύµφωνα µε τους ισχύοντες τοπικούς / περιφερειακούς / εθνικούς / διεθνείς κανονισµούς.
Συµπληρωµατικές δηλώσεις κινδύνου: EUH066 Η παρατεταµένη έκθεση µπορεί να προκαλέσει ξηρότητα ή σκάσιµο του δέρµατος. 17% του µείγµατος, αποτελείται από συστατικά άγνωστης οξείας στοµατικής τοξικότητας. Περιέχει 50% των συστατικών µε άγνωστους κινδύνους για το υδάτινο περιβάλλον.
Σηµειώσεις για την επισήµανση:
Η H304 δεν απαιτείται στην επισήµανση του προϊόντος εξαιτίας του ιξώδους του. Η σηµείωση P εφαρµόζεται στο CAS 64742-48-9 και 8052-41-3.H315 δεν απαιτείται βάσει των δεδοµένων των ελέγχων. 
Brands:
Meguiar's

Δελτίο δεδομένων ασφαλείας G6107 Meguiar's (g6207_msds_gr_7_7_17.pdf, 256 Kb) [Λήψη]

Δεν βρέθηκαν δημοσιεύσεις

Γράψτε μια κριτική

Σχετικά προϊόντα