Κερί αυτοκινήτου MB0214 Mirror Bright Meguiar's 414ml

1 Είδος(η)
MB0214EU Mirror Bright Meguiars

26.78 

Κερί αυτοκινήτου MB0214EU της ΝΕΑΣ σειράς Mirror Bright Meguiars με εκπληκτική σύνθεση που επαναφέρει την λάμψη του χρώματος και προστατεύει από περιβαλλοντικούς ρύπους. Ασφαλές για όλα τα γυαλιστερά χρώματα και τύπους χρωμάτων, συμπεριλαμβανομένων των λάκα, σμάλτο και βερνίκι.

+

Το κερί αυτοκινήτου MB0214 της ΝΕΑΣ σειράς Mirror Bright Meguiars γυαλίζει απαλά τις επιφάνειες του αυτοκινήτου προσφέροντας φινίρισμα με μέγιστη στιλπνότητα, βάθος στο χρώμα και αντανακλάσεις σαν καθρέπτη.

Τα μοναδικά φυσικά και συνθετικά συστατικά του γυαλιστικού κεριού MB0214EU προσφέρουν εξαιρετική προστασία κερώματος που κλειδώνει την λάμψη. Ασφαλές για όλα τα γυαλιστερά χρώματα και τύπους χρωμάτων, συμπεριλαμβανομένων των λάκα, σμάλτο και βερνίκι.

Οδηγίες:

  • ΑΝΑΚΙΝΗΣΤΕ ΚΑΛΑ.
  • Χρήση σε κρύα επιφάνεια υπό σκιά με το χέρι ή με έκκεντρο αλοιφαδόρο.
  • Χύστε υλικό πάνω σε πετσέτα 100% βαμβακερή ή σε αφρώδες σφουγγαράκι και επιμελώς εφαρμόστε στο φινίρισμα.
  • Για θαμπές ή με έντονες «αράχνες» επιφάνειες, μπορεί να χρειαστεί και 2η εφαρμογή.
  • Αφήστε το κερί να θολώσει και μετά σκουπίστε με μια καθαρή πετσέτα μικροϊνας ή 100% βαμβακερή.
  • Μακριά από λάστιχο, βινύλιο, ύφασμα και πλαστικό.

Για ενίσχυση του φινιρίσματος, συνδυάστε το κερί αυτοκινήτου MB0214EU Polishing Wax με το σαμπουάν αυτοκινήτου MB0148 Mirror Bright Meguiars.

Χώρα προέλευσης: ΗΠΑΣτοιχεία επισήµανσης CLP ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (EC) No 1272/2008
ΛΕΚΤΙΚΟ ΕΠΙΣΗΜΑΝΣΗΣ: ΠΡΟΣΟΧΗ.
Σύµβολα: GHS07 (Θαυµαστικό) |
∆ΗΛΩΣΕΙΣ ΚΙΝ∆ΥΝΟΥ: H315 Προκαλεί ερεθισµό του δέρµατος. H412 Επιβλαβές για τους υδρόβιους οργανισµούς, µε µακροχρόνιες επιπτώσεις.
∆ΗΛΩΣΕΙΣ ΠΡΟΦΥΛΑΞΗΣ Γενικά: P102 Μακριά από παιδιά. Απόκριση: P332 + P313 Εάν παρατηρηθεί ερεθισµός του δέρµατος : Συµβουλευθείτε / Επισκεφθείτε γιατρό.
Απόρριψη: P501 ∆ιάθεση του περιεχοµένου/περιέκτη σύµφωνα µε τους ισχύοντες τοπικούς / περιφερειακούς / εθνικούς / διεθνείς κανονισµούς. 1% του µείγµατος,  αποτελείται από συστατικά άγνωστης οξείας στοµατικής τοξικότητας. Περιέχει 15% των συστατικών µε άγνωστους κινδύνους για το υδάτινο περιβάλλον.
Συστατικά κατά (EU) No 528/2012 για τα βιοκτόνα προϊόντα: Περιέχει ένα βιοκτόνο προϊόν : Περιέχει C(M)IT/MIT (3:1).Μπορεί να προκαλέσει αλλεργική αντίδραση.
Σηµειώσεις για την επισήµανση: Η H304 δεν απαιτείται στην επισήµανση του προϊόντος εξαιτίας του ιξώδους του. Η σηµείωση P εφαρµόζεται στο CAS 64742-48-9

Brands:
Meguiar's

Δελτίο δεδομένων ασφαλείας MB0214EU (mb0214_msds_gr_13_7_17.pdf, 199 Kb) [Λήψη]

Δεν βρέθηκαν δημοσιεύσεις

Γράψτε μια κριτική

Στις τιμές συμπεριλαμβάνεται ο Φ.Π.Α. +24%

Χρήσιμα