Υγρό κερί καθαριστικό αυτοκινήτου 3 σε 1 Cleaner Wax A1216 Meguiar's 473ml

16.95 
Σύντομη Περιγραφή:

Καθαριστικό κερί αυτοκινήτου Cleaner Wax Liquid της Meguiar's αφαιρεί ελαφριές οξειδώσεις,εξουδετερώνει ελαφριές γρατζουνιές και ανεπιθύμητες «αράχνες» και δημιουργεί μια ισχυρή, προστατευτική ασπίδα κεριού στο χρώμα του αυτοκινήτου δίνοντας λάμψη.


Τιμή σε πόντους: 2825 πόντοι
A1216 Meguiar's Cleaner Wax
Σε Απόθεμα
+

Καθαριστικό κερί αυτοκινήτου Cleaner Wax Liquid της Meguiar's με ειδική σύνθεση για εκθαμβωτικά αποτελέσματα. Καθαρίστε, γυαλίστε και προστατεύστε το αυτοκίνητό σας  σε ένα μόνο εύκολο στάδιο.

Το κερί αυτοκινήτου Cleaner Wax Liquid αφαιρεί ελαφριές οξειδώσεις,εξουδετερώνει ελαφριές γρατζουνιές και ανεπιθύμητες «αράχνες» και δημιουργεί μια ισχυρή, προστατευτική ασπίδα κεριού στο χρώμα του αυτοκινήτου δίνοντας λάμψη.


ΠΡΟΣΟΧΗ!

ΜΑΚΡΙΑ ΑΠΟ επιφάνειες βινυλίου, πλαστικού και ελαστικού.


Χώρα προέλευσης: ΗΠΑΣτοιχεία επισήµανσης CLP ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (EC) No 1272/2008
ΛΕΚΤΙΚΟ ΕΠΙΣΗΜΑΝΣΗΣ ΠΡΟΣΟΧΗ.
Σύµβολα: GHS07 (Θαυµαστικό) | GHS08 (ΚίνδυνοςΥγείας) |
Εικονογράµµατα

Συστατικά:
Συστατικό C.A.S. No. EC No. % κ.β. Μέσος αλειφατικός διαλύτης νάφθας 64742-88-7 265-191-7 1 - 10
∆ΗΛΩΣΕΙΣ ΚΙΝ∆ΥΝΟΥ: H315 Προκαλεί ερεθισµό του δέρµατος. H373 Μπορεί να προκαλέσει βλάβες στα όργανα ύστερα από παρατεταµένη ή επανειληµµένη έκθεση:
Nευρικό σύστηµα | H412 Επιβλαβές για τους υδρόβιους οργανισµούς, µε µακροχρόνιες επιπτώσεις.
∆ΗΛΩΣΕΙΣ ΠΡΟΦΥΛΑΞΗΣ
Γενικά: P101 Εάν ζητήσετε ιατρική συµβουλή, να έχετε µαζί σας τον περιέκτη του προϊόντος ή την ετικέτα. P102 Μακριά από παιδιά.
Πρόληψη: P260E Μην αναπνέετε ατµούς ή εκνεφώµατα.
Απόκριση: P332 + P313 Εάν παρατηρηθεί ερεθισµός του δέρµατος : Συµβουλευθείτε / Επισκεφθείτε γιατρό.
Απόρριψη: P501 ∆ιάθεση του περιεχοµένου/περιέκτη σύµφωνα µε τους ισχύοντες τοπικούς / περιφερειακούς / εθνικούς / διεθνείς κανονισµούς.

Brands:
Meguiar's

Δελτίο δεδομένων ασφαλείας (a1216_msds_gr_16_6_17.pdf, 257 Kb) [Λήψη]

Δεν βρέθηκαν δημοσιεύσεις

Γράψτε μια κριτική

Σχετικά προϊόντα