Οι αναγραφόμενες τιμές ισχύουν μόνο για το ηλεκτρονικό κατάστημα και όχι για το φυσικό. Αγορές από το φυσικό κατάστημα επιβαρύνονται με 5%.

Γυαλιστική αλοιφή σετ BODY 805 χονδρή + BODY 806 ψιλή αλοιφή 400ml

8050100010+8060300010 SET 400ml
Τιμή σε πόντους: 1334 πόντοι
12.50 
In stock
Τρόποι αποστολής
Τρόποι πληρωμής
Πλεονεκτήματα (γιατί εμάς)
Αγόρασε μαζί πιο φτηνά
=
Συνολική τιμή καταλόγου49.00 €
Τιμή για όλα46.00 €

1.Η γυαλιστική αλοιφή 805 είναι κατάλληλη στο να αφαιρεί γραμμές από γυαλόχαρτο Ρ1500 η και πιο ψιλό. Κατάλληλη επίσης και για αφαίρεση γραμμών που δημιουργήθηκαν στο πλυντήριο αυτοκίνητων όπως και για τη διόρθωση του φαινομένου πορτοκαλιού, δίνοντας μια έντονη και βαθιά γυαλάδα. Εφαρμόζεται με αλοιφαδόρο. Δεν περιέχει σιλικόνη. Χρησιμοποιείται με το σφουγγάρι HB-PAD χρώματος λευκού.
2.Η γυαλιστική αλοιφή 806 είναι το δεύτερο βήμα στη διαδικασία γυαλίσματος μετά την αλοιφή 805 αφαιρεί γραμμές ψιλές δίνοντας επιφάνεια υψηλής γυαλάδας. Εφαρμόζεται με αλοιφαδόρο. Δεν περιέχει σιλικόνη. Χρησιμοποιείται με το σφουγγάρι HB-PAD χρώματος κίτρινο.

Εάν θέλετε και προαιρετικά βάλτε την HB BODY 807 (Seal polish) αλοιφη κερί είναι το τελικό βήμα που απαιτείται κατά τη διαδικασία του γυαλίσματος. Με ένα βήμα για να γυαλίσετε και να σφραγίσετε την επιφάνεια.


BODY 806: Ταξινόμηση σύμφωνα με τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 1272/2008
Το προϊόν δεν ταξινομείται, σύμφωνα με τον κανονισμό CLP.
BODY 805: Επισήμανση σύμφωνα με τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 1272/2008 Το προϊόν ταξινομείται και επισημαίνεται σύμφωνα με τον κανονισμό CLP.
Εικονογράμματα κινδύνου GHS08

Προειδοποιητική λέξη Προσοχή
Δηλώσεις επικινδυνότητας H373 Μπορεί να προκαλέσει βλάβες στο κεντρικό νευρικό σύστημα ύστερα από παρατεταμένη ή επανειλημμένη έκθεση. H412 Επιβλαβές για τους υδρόβιους οργανισμούς, με μακροχρόνιες επιπτώσεις. 
Δηλώσεις προφυλάξεων P260 Μην αναπνέετε σκόνη/αναθυμιάσεις/αέρια/σταγονίδια/ατμούς/εκνεφώματα. P273 Να αποφεύγεται η ελευθέρωση στο περιβάλλον. P314 Συμβουλευθείτε/Επισκεφθείτε γιατρό εάν αισθανθείτε αδιαθεσία. P501 Απορρίψτε τα περιεχόμενα/δοχείο σύμφωνα με τους τοπικούς/εθνικούς/διεθνείς κανονισμούς.
Συμπληρωματικές δηλώσεις: EUH208 Περιέχει μεικτές C14-15 αιθoξυλιωμένες αλκoόλες ευθείας και διακλαδι-σμένης αλύσoυ, πρoϊόν αντιδράσεως με επιχλωρυδρίνη. Μπορεί να προκαλέσει αλλεργική αντίδραση.

Brands
HB BODY
Find similar

Δεν βρέθηκαν δημοσιεύσεις

Έχετε χρησιμοποιήσει το προϊόν;

Πείτε μας για την εμπειρία που είχατε και βοηθήστε τους χρήστες μας να λάβουν την σωστή απόφαση

Γράψτε μια κριτική
Πιθανόν να ενδιαφέρεστε για αυτά!
Γρήγορη και υψηλής ποιότητας παράδοση

Η εταιρεία μας πραγματοποιεί με courier παράδοση σε όλη τη χώρα

Διασφάλιση ποιότητας και εξυπηρέτηση

Προσφέρουμε ποιοτικά προϊόντα, σε βαθμό που να είμαστε εμείς σίγουροι

Επιστροφή εντός 14 ημερών

Έχετε την δυνατότητα να επιστρέψετε τα προϊόντα, 14 εργάσιμες ημέρες από την ημερομηνία παραλαβής αυτών, εφόσον τα προϊόντα είναι στην ίδια κατάσταση που τα παραλάβατε