Οι αναγραφόμενες τιμές ισχύουν μόνο για το ηλεκτρονικό κατάστημα και όχι για το φυσικό. Αγορές από το φυσικό κατάστημα επιβαρύνονται με 5%.

39030+50970 Αλοιφές 3M Σετ Scratch Remover + finish (αφαίρεση γρατσουνιών+γυάλισμα) 946ml

scratch rem. + finish 3m
66.70 
Άμεση παραλαβή / Παράδoση 1 έως 3 ημέρες
Τιμή σε πόντους: 7114 πόντοι
Τρόποι αποστολής
Τρόποι πληρωμής
Πλεονεκτήματα (γιατί εμάς)

Αλοιφή αφαίρεσης μικρογρατζουνιών scratch & swirl remover και γυαλιστική αλοιφή Performance Finish Synthetic Wax.

Χοντρή αλοιφή 3M 50970 Αλοιφή αφαίρεσης μικρογρατζουνιών αυτοκινήτου 473ml ιδανική για χρήση με το χέρι.Αφαιρεί με ασφάλεια και σιγουριά τις μικρο-γρατζουνιές.Ιδανικό για μεσαίες οξειδώσεις, κυκλικές γραμμές από τριβείο και λεκέδες από νερό.Αφήνει την επιφάνεια καθαρή και λαμπερή.Ασφαλές για τα βερνίκια και τα χρώματα αυτοκινήτων.Δεν περιέχει κερί ή σιλικόνη Εφαρμογή:Το αυτοκίνητο να μην είναι εκτεθειμένο στον ήλιο.Πλύνετε το αυτοκίνητο καλά πριν την εφαρμογή .Βάλετε μικρή ποσότητα αλοιφής σε μαλακό βαμβακερό πανί και τρίψτε την βαμμένη επιφάνεια με έντονες κυκλικές κινήσεις. Τρίψετε μέχρι να στεγνώσει η αλοιφή, ενώ κατά διαστήματα να διπλώνετε το πανί ώστε να τρίβει με καθαρή επιφάνεια. Επαναλάβετε όσο χρειάζεται ώστε να φύγουν οι γραμμές.

Αλοιφή ψιλή 3M 39030 Αλοιφή γυαλίσματος αυτοκινήτου 473ml που δίνει γυαλάδα που διαρκεί.Προστατεύει την γυαλάδα και το χρώμα«Δένει» με την βαμμένη επιφάνεια του αυτοκινήτου.Δίνει εξαιρετική προστασία.Μπορεί να χρησιμοποιηθεί με όλους τους τύπους χρωμάτων.Ιδανικό για καινούργια αυτοκίνητα.Έχει ιδιότητες για γρήγορη απομάκρυνση του νερού.Έχει μεγάλη διάρκεια. Για ομοιόμορφο φινίρισμα και υψηλή γυαλάδα. χρησιμοποιηστε το σπρέι Quick Wax που περιέχει κερί Carnauba για μεγαλύτερη προστασία50970

Στοιχεία επισήμανσης CLP ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (EC) No 1272/2008
ΛΕΚΤΙΚΟ ΕΠΙΣΗΜΑΝΣΗΣ ΚΙΝΔΥΝΟΣ.
Σύμβολα: GHS05 (διάβρωση) |GHS09 (Περιβάλλον) |

Συστατικά: Συστατικό C.A.S. No. EC No. % κ.β. Θειικός ψευδάργυρος 7733-02-0 231-793-3 10 - 24
ΔΗΛΩΣΕΙΣ ΚΙΝΔΥΝΟΥ: H318 Προκαλεί σοβαρές βλάβες στα μάτια H411 Τοξικό για τους υδρόβιους οργανισμούς, με μακροχρόνιες επιπτώσεις.
ΔΗΛΩΣΕΙΣ ΠΡΟΦΥΛΑΞΗΣ Πρόληψη: P280A Χρησιμοποιείτε μέσα προστασίας ματιών/ προσώπου. P273 Αποφεύγετε την ελευθέρωσή του στο περιβάλλον.
Απόκριση: P305 + P351 + P338 ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΕΠΑΦΗΣ ΜΕ ΤΑ ΜΑΤΙΑ: Ξεπλύντε προσεκτικά με νερό για αρκετά λεπτά. Εάν υπάρχουν φακοί επαφής, αφαιρέστε τους, εφόσον είναι εύκολο. Συνεχίστε να ξεπλένετε. P310 Καλέστε αμέσως το ΚΕΝΤΡΟ ΔΗΛΗΤΗΡΙΑΣΕΩΝ (Τηλ. 2107793777) ή ένα γιατρό.
Απόρριψη: P501 Διάθεση του περιεχομένου/περιέκτη σύμφωνα με τους ισχύοντες τοπικούς / περιφερειακούς / εθνικούς / διεθνείς κανονισμούς. 

39030

CLP ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (EC) No 1272/2008 
ΛΕΚΤΙΚΟ ΕΠΙΣΗΜΑΝΣΗΣ ΠΡΟΣΟΧΗ.
Σύμβολα: GHS02 (φλόγα) |GHS07 (Θαυμαστικό) | GHS08 (ΚίνδυνοςΥγείας) |

Συστατικά: Συστατικό C.A.S. No. EC No. % κ.β. Διαλύτης Stoddard 8052-41-3 232-489-3 1 - 3 
ΔΗΛΩΣΕΙΣ ΚΙΝΔΥΝΟΥ: H226 Εύφλεκτο υγρό και ατμός. H315 Προκαλεί ερεθισμό του δέρματος. H373 Μπορεί να προκαλέσει βλάβες στα όργανα ύστερα από παρατεταμένη ή επανειλημμένη έκθεση: Nευρικό σύστημα | H412 Επιβλαβές για τους υδρόβιους οργανισμούς, με μακροχρόνιες επιπτώσεις.
ΔΗΛΩΣΕΙΣ ΠΡΟΦΥΛΑΞΗΣ Γενικά: P102 Μακριά από παιδιά.
Πρόληψη: P210A Μακριά από θερμότητα/θερμές επιφάνειες/σπινθήρες/γυμνές φλόγες και άλλες πηγές ανάφλεξης. — Μην καπνίζετε. P260A Μην αναπνέετε ατμούς.
Απόκριση: P332 + P313 Εάν παρατηρηθεί ερεθισμός του δέρματος : Συμβουλευθείτε / Επισκεφθείτε γιατρό. P370 + P378G Σε περίπτωση πυρκαγιάς:Χρησιμοποιήστε ένα πυροσβεστικό μέσο κατάλληλο για εύφλεκτα υγρά όπως ξηρό χημικό ή διοξείδιο του άνθρακα για την κατάσβεση.
Απόρριψη: P501 Διάθεση του περιεχομένου/περιέκτη σύμφωνα με τους ισχύοντες τοπικούς / περιφερειακούς / εθνικούς / διεθνείς κανονισμούς.
Συμπληρωματικές δηλώσεις κινδύνου: EUH208 Περιέχει Μίγμα 5-χλωρο-2-μεθυλο-2H-ισοθειαζολ-3-όνης και 2-μεθυλο-2Hισοθειαζολ-3-όνης. Μπορεί να προκαλέσει αλλεργική αντίδραση. Περιέχει 8% των συστατικών με άγνωστους κινδύνους για το υδάτινο περιβάλλον. 
Συστατικά κατά (EU) No 528/2012 για τα βιοκτόνα προϊόντα: Περιέχει ένα βιοκτόνο προϊόν : Περιέχει C(M)IT/MIT (3:1).Μπορεί να προκαλέσει αλλεργική αντίδραση.


Brands
3M
Find similar
5.00
Average star rating
1 κριτική
4 Stars
0
3 Stars
0
2 Stars
0
1 Star
0

Πολύ καλή κρέμα. Την χρησιμοποίησα στο 206 του 2000 και μου έκανε πολύ καλή δουλειά.

Έχετε χρησιμοποιήσει το προϊόν;

Πείτε μας για την εμπειρία που είχατε και βοηθήστε τους χρήστες μας να λάβουν την σωστή απόφαση

Γράψτε μια κριτική
Πιθανόν να ενδιαφέρεστε για αυτά!
  • Συνδύασε το με...
  • Είδατε πρόσφατα
  • Bestsellers
  • Δημοφιλέστερα
  • Αγόρασαν επίσης...
 
 
 
 
 
Γρήγορη και υψηλής ποιότητας παράδοση

Η εταιρεία μας πραγματοποιεί με courier παράδοση σε όλη τη χώρα

Διασφάλιση ποιότητας και εξυπηρέτηση

Προσφέρουμε ποιοτικά προϊόντα, σε βαθμό που να είμαστε εμείς σίγουροι

Επιστροφή εντός 14 ημερών

Έχετε την δυνατότητα να επιστρέψετε τα προϊόντα, 14 εργάσιμες ημέρες από την ημερομηνία παραλαβής αυτών, εφόσον τα προϊόντα είναι στην ίδια κατάσταση που τα παραλάβατε