Καθαριστικό επιφανειών με 70% ισοπροπυλικής αλκοόλης DefentAir Spray 400ml

4.00 
Σύντομη Περιγραφή:

Σπρέι αλκοόλης DefentAir καθαριστικό επιφανειών που περιέχει 70% ισοπροπυλική αλκοόλη και απολυμαίνει κάθε τύπο επιφάνειας. Καθαρίζει και απολυμαίνει εύκολα οποιαδήποτε επιφάνεια σε οικιακό και επαγγελματικό περιβάλλον.

Τιμή σε πόντους: 667 πόντοι
DefendAir Spray 400ml
Σε Απόθεμα
+

Καθαριστικό επιφανειών DefentAir μει 70% ισοπροπυλική αλκοόλη απολυμαίνει κάθε τύπο επιφάνειας. Είναι κατάλληλο για εξωτερικά (χερούλια, κλειδαριές , καπάκια καυσίμου κτλ) και εσωτερικά (τιμόνια, κιβώτιο ταχυτήτων, δερμάτινα και υφασμάτινα καθίσματα), μέχρι οχημάτων, καθώς και για ηλεκτρονικές συσκευές, εργαλεία και έπιπλα.
Έχει σχεδιαστεί για χρήση σε χώρους εστίασης και Μέσα Μαζικής Μεταφοράς, εργαστηριακούς και νοσοκομειακούς χώρους, ιατρεία, οδοντιατρεία, σπίτια, ιδρύματα, γραφεία, σχολεία, ξενοδοχεία και γενικότερα χώρους όπου η πρόληψη κατά των μικροβίων κρίνεται απαραίτητη. Καθαρίζει και απολυμαίνει εύκολα οποιαδήποτε επιφάνεια σε οικιακό και επαγγελματικό περιβάλλον. Εφαρμόζεται σε επιφάνειες και αντικείμενα χωρίς να αφήνει ορατά υπολείμματα. 

Απλώς απλώστε το σπρέι DefentAir και περιμένετε μέχρι να εξατμιστεί.


Έχει ένα απαλό και ευχάριστο άρωμα φρούτα του δάσους. Οδηγίες χρήσης:

  • Ανακινήστε καλά πριν την χρήση. 
  • Δοκιμάστε πάντα το προϊόν σε μικρό, μη διακριτό σημείο πριν την χρήση.
  • Διατηρήστε απόσταση 20-30 εκατοστά.
  • Αφήστε το υλικό να δράσει για 30''
  • Εάν παραμείνει υγρό μπορείτε να το σκουπίσετε.
Επισήμανση σύμφωνα με τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 1272/2008. Το προϊόν ταξινομείται και επισημαίνεται σύμφωνα με τον κανονισμό CLP.
 Εικονογράμματα κινδύνου
Προειδοποιητική λέξη Κίνδυνος Επικίνδυνα συστατικά πρέπει να αναφέρονται στις ετικέττες: τολουόλιο οξικός n-βουτυλεστέρας Δηλώσεις επικινδυνότητας H222-H229 Εξαιρετικά εύφλεκτο αερόλυμα. Δοχείο υπό πίεση. Κατά τη θέρμανση μπορεί να διαρραγεί. H315 Προκαλεί ερεθισμό του δέρματος. H361d Ύποπτο για πρόκληση βλάβης στο έμβρυο. H336 Μπορεί να προκαλέσει υπνηλία ή ζάλη. Δηλώσεις προφυλάξεων P210 Μακριά από θερμότητα, θερμές επιφάνειες, σπινθήρες, γυμνή φλόγα και άλλες πηγές ανάφλεξης. Μην καπνίζετε. P251 Να μην τρυπηθεί ή καεί ακόμη και μετά τη χρήση. P321 Χρειάζεται ειδική αγωγή (βλέπε στην ετικέτα). P405 
Φυλάσσεται κλειδωμένο. P410+P412 Να προστατεύεται από τις ηλιακές ακτίνες. Να μην εκτίθεται σε θερμοκρασίες που υπερβαίνουν τους 50 °C/122 °F. P501 Απορρίψτε τα περιεχόμενα/δοχείο σύμφωνα με τους τοπικούς/εθνικούς/διεθνείς κανονισμούς. Συμπληρωματικές δηλώσεις: EUH208 Περιέχει ακρυλικό βουτυλο. Μπορεί να προκαλέσει αλλεργική αντίδραση. Δοχείο υπό πίεση. Να προφυλάσσεται από τις ακτίνες του ηλίου και να μην εκτίθεται σε θερμοκρασία ανώτερη των 50°C. Να μην τρυπηθεί ή καεί ακόμη και μετά τη χρήση. Μη ψεκάζετε προς την κατεύθυνση φλόγας ή πυρακτωμένου σώματος. . Να διατηρείται μακριά από οιαδήποτε πηγή ανάφλεξης - Μην καπνίζετε. Χωρίς επαρκή αερισμό μπορούν να δημιουργηθούν εκρηκτικά μείγματα


Brands:
HB BODY

Δεν βρέθηκαν δημοσιεύσεις

Γράψτε μια κριτική