Αφαιρετικό αυτοκόλλητων και καθαριστικό κόλλας HG Sticker Remover 300ml

4.50 
Σύντομη Περιγραφή:

Υγρό αφαιρετικό αυτοκόλλητων sticker remover , αφαιρεί κόλλα αυτοκόλλητων, κόλλα με βάση το καουτσούκ,  ζελοτέιπ , πίσσα , μουτζούρες , λάδι , γρατζουνιές και πολλά άλλα προβλήματα στις περισσότερες επιφάνειες

Τιμή σε πόντους: 750 πόντοι
HG Sticker Remover 300ml
Σε Απόθεμα
+

Αφαιρετικό και καθαριστικό κόλλας από αυτοκόλλητες ταινίες και παλιά υπολείμματα, άοσμο . Αφαιρεί κόλλα αυτοκόλλητων, κόλλα με βάση το καουτσούκ, ζελοτέιπ, πίσσα, μουτζούρες, λάδι, γρατζουνιές και πολλά άλλα προβλήματα στις περισσότερες επιφάνειες.


Εφαρμογές : Ιδανικό για

  • Την αφαίρεση υπολειμμάτων κόλλας που αφήνουν οι χαρτοταινίες.
  • Την αφαίρεση υπολειμμάτων κόλλας από πολυεστέρα που προστατεύουν άκρες σε πλαστικές μπανιέρες, πόρτες από αλουμίνιο ανοξείδωτους νεροχύτες, νιπτήρες λεκάνες από πορσελάνη,ξύλο ή υπολείμματα κόλλας αποκολλημένων ταινιών από PVC.
  • Τον καθαρισμό κάθε αντικειμένου που φέρει αυτοκόλλητη ταινία προστασίας ή σήμανσης .

Οδηγίες χρήσης:

Χρησιμοποιήστε το χωρίς να το αραιώσετε. 

Χάρτινα αυτοκόλλητα: Εφαρμόστε το υγρό με πινέλο και επαναλάβετε μερικές φορές. Αφήστε το να δράσει και στη συνέχεια αφαιρέστε το αυτοκόλλητο. Μετά, εφαρμόστε το υγρό ακόμα μια φορά στην επιφάνεια και μετά από δευτερόλεπτα αφαιρέστε και τα υπολείμματα της κόλλας με ένα πανί.

Αυτοκόλλητα από PVC: Σηκώστε μια γωνία και εφαρμόστε υγρό. Αφήστε το να εισχωρήσει στην πίσω πλευρά. Σηκώστε λίγο περισσότερο και εφαρμόστε ξανά υγρό, μέχρι να μπορέσετε να αφαιρέσετε ολόκληρο το αυτοκόλλητο. Μετά, εφαρμόστε το υγρό ακόμα μια φορά στην επιφάνεια και μετά από δευτερόλεπτα αφαιρέστε και τα υπολείμματα της κόλλας με ένα πανί.

Να φυλάσσετε το προϊόν σε όρθια θέση.  Δοκιμάστε πρώτα αν η επιφάνεια είναι ανθεκτική στο υγρό, ιδίως αν είναι γυαλιστερή βαμμένη ή πλαστική. Το προϊόν δεν είναι κατάλληλο για σκληρά (πολυανθρακικά) υλικά.


Δηλώσεις επικινδυνότητας:

HIGH DANGER FOR HEALTH

Skin Corr. 1A: H314 - Προκαλεί σοβαρά δερματικά εγκαύματα και οφθαλμικές βλάβες
STOT SE 3: H335 - Μπορεί να προκαλέσει ερεθισμό της αναπνευστικής οδού

Δηλώσεις προφυλάξεων:

P101: Εάν ζητήσετε ιατρική συμβουλή, να έχετε μαζί σας τον περιέκτη του προϊόντος ή την ετικέτα
P102: Μακριά από παιδιά
P261: Αποφεύγετε να αναπνέετε σκόνη/αναθυμιάσεις/αέρια/σταγονίδια/ατμούς/εκνεφώματα
P264: Πλύνετε τα χέρια σχολαστικά μετά το χειρισμό
P280: Να φοράτε προστατευτικά γάντια/προστατευτικά ενδύματα/μέσα ατομικής προστασίας για τα μάτια/πρόσωπο
P301+P330+P331: ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΚΑΤΑΠΟΣΗΣ: Ξεπλύνετε το στόμα. ΜΗΝ προκαλέσετε εμετό
P304+P340: ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΕΙΣΠΝΟΗΣ: Μεταφέρετε τον παθόντα στον καθαρό αέρα και αφήστε τον να ξεκουραστεί σε στάση που
διευκολύνει την αναπνοή
P305+P351+P338: ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΕΠΑΦΗΣ ΜΕ ΤΑ ΜΑΤΙΑ: Ξεπλύνετε προσεκτικά με νερό για αρκετά λεπτά. Αν υπάρχουν φακοί
επαφής, αφαιρέστε τους, αν είναι εύκολο. Συνεχίστε να ξεπλένετε

Δεν βρέθηκαν δημοσιεύσεις

Γράψτε μια κριτική

Συνδύασε το με...