Λάδι καταστρώματος Teak Oil 6757 Hempel 750ml

26.00 
Σύντομη Περιγραφή:

Φυσικό λάδι για Teak επιφάνειες χωρίς χρωστικές. με καλή διεισδυτικότητα .Κατάλληλο για ναυτιλιακή χρήση και παραθαλάσσιο περιβάλλον. Ιδανικό για την αποκατάσταση ξύλινων επίπλων βεράντας και κήπου, φρακτών, κουπαστών κ.α.

Τιμή σε πόντους: 4333 πόντοι
Teak Oil Hempel 6757
Σε Απόθεμα
+

Φυσικό λάδι για Teak επιφάνειες χωρίς χρωστικές, ιδιαίτερα ανθεκτικό στο νερό και τη βρομιά. Προσφέρει άριστη διεισδυτικότητα και προστατεύει το ξύλο.

Το λάδι καταστρώματος Teak Oil 6757 της Hempel βοηθάει στον καθαρισμό του ξύλου τονίζοντας την αρχική του δομή.


Σύμφωνα με τον Κανονισμό (ΕΚ) Αρ. 1272/2008 [CLP/GHS]
Κίνδυνος

H317 - Μπορεί να προκαλέσει αλλεργική δερματική αντίδραση. H304 - Μπορεί να προκαλέσει θάνατο σε περίπτωση κατάποσης και διείσδυσης στις αναπνευστικές
οδούς. H411 - Τοξικό για τους υδρόβιους οργανισμούς, με μακροχρόνιες επιπτώσεις. Να φοράτε προστατευτικά γάντια/προστατευτικά ενδύματα/μέσα ατομικής προστασίας για τα μάτια/ πρόσωπο. ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΚΑΤΑΠΟΣΗΣ: ΜΗΝ προκαλέσετε εμετό. Καλέστε αμέσως το ΚΕΝΤΡΟ ΔΗΛΗΤΗΡΙΑΣΕΩΝ ή ένα γιατρό. Φυλάσσεται κλειδωμένο.
Διάθεση του περιεχομένου και περιέκτη σύμφωνα με όλους τους τοπικούς, περιφερειακούς, εθνικούς και διεθνείς κανονισμούς. Ειδικές απαιτήσεις συσκευασίας
Γενικά : Εάν ζητήσετε ιατρική συμβουλή, να έχετε μαζί σας τον περιέκτη του προϊόντος ή την ετικέτα. Μακριά από παιδιά.
C10-C13 hydrocarbons (n-alkanes, isoalkanes, cyclics) <2% aromatics 4,5-διχλωρο-2-n-οκτυλ -4-ισοθειαζολιν-3-όνη
Επικίνδυνα συστατικά : Παρατεταμένη έκθεση μπορεί να προκαλέσει ξηρότητα δέρματος ή σκάσιμο. Το χρώμα περιέχει βιοκτόνο συστατικό για τη συντήρηση του ξηρού επιχρίσματος, 4,5-διχλωρο-2-n-οκτυλ -4-ισοθειαζολιν-3 -όνη, βουτυλοκαρβαμιδικό 3-ιωδιο-2-προπινύλιο (IPBC)

Brands:
Hempel

Δελτίο δεδομένων ασφαλείας Teak Oil (HEMPEL'S_TEAK_OIL_6757100000_el-GR.pdf, 218 Kb) [Λήψη]

Δεν βρέθηκαν δημοσιεύσεις

Γράψτε μια κριτική


Χρήσιμα

  1.  Προαπαθούμε για τα καλύτερα προϊόντα την σωστή εξυπηρέτηση και το ιδανικό after sales.Γνωρίζουμε καλά τα προϊόντα ώστε να μπορούμε να προτείνουμε τις καλύτερες λύσεις για τις δίκες σας ανάγκες.
  2. Σας διαβεβαιώνουμε ότι διαφυλάσσουμε πλήρως τα προσωπικά σας στοιχεία. 
  3. Σε περίπτωση που το προϊόν που παραγγείλατε είναι σε έλλειψη θα σας ενημερώσουμε άμεσα.
  4.   Δεχόμαστε επιστροφή εφόσον το προϊόν είναι ελαττωματικό 
  5.  Εξυπηρέτηση πελατών από τις 8:00 έως 14:30 μεσημέρι και από 17:00 έως 21:00 το βράδυ.

.