Βερνίκι θαλάσσης 2 συστατικών πολυουρεθανικό Diamond Varnish 05140 Hempel 750ml

48.99 
Σύντομη Περιγραφή:

Βερνίκι θαλάσσης πολυουρεθανικό Diamond Varnish της Hempel, πολύ γυαλιστερό. Κατάλληλο για όλα τα ξύλα, κοντραπλακέ, teak και γενικά επιφάνειες που δεν "δουλεύουν" πολύ. Προσφέρει μακροχρόνια διάρκεια και ισχυρή προστασία με φίλτρα UV χωρίς να κιτρινίζει.

Τιμή σε πόντους: 8165 πόντοι
05140 Hempel
Σε Απόθεμα
+

Το βερνίκι πολυουρεθάνης, 2 συστατικών, Diamond Varnish της Hempel είναι κατάλληλο για πολύ σκληρές εφαρμογές. Προσφέρει μακροχρόνια διάρκεια και ισχυρή προστασία με φίλτρα UV χωρίς να κιτρινίζει.

Χαρακτηριστικά:

 • Βερνίκι πολυουρεθάνης πολύ γυαλιστερό
 • Μεγάλη διάρκεια
 • Μεγάλη αντοχή στις φθορές, στα χημικά και στις άσχημες καιρικές συνθήκες
 • Πολύ γυαλιστερό
 • Δεν κιτρινίζει
 • Διαφανές και διαυγές
 • Για εσωτερική και εξωτερική χρήση

Το βερνίκι θαλάσσης Diamond Varnish της Hempel είναι κατάλληλο για όλα τα ξύλα, κοντραπλακέ, teak και γενικά επιφάνειες που δεν "δουλεύουν" πολύ.


Σύμφωνα με τον Κανονισμό (ΕΚ) Αρ. 1272/2008 [CLP/GHS]
Εικονογράμματα κινδύνου :

Προειδοποιητική λέξη : Κίνδυνος
H226 - Υγρό και ατμοί εύφλεκτα. H318 - Προκαλεί σοβαρή οφθαλμική βλάβη. H317 - Μπορεί να προκαλέσει αλλεργική δερματική αντίδραση. H336 - Μπορεί να προκαλέσει υπνηλία ή ζάλη. Αποφύγετε την αναπνοή ατμών, εκνεφώματος ή ομιχλών. Να φοράτε προστατευτικά γάντια/ προστατευτικά ενδύματα/μέσα ατομικής προστασίας για τα μάτια/πρόσωπο. Μακριά από θερμότητα, θερμές επιφάνειες, σπινθήρες, γυμνές φλόγες και άλλες πηγές ανάφλεξης. Μην καπνίζετε. ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΕΠΑΦΗΣ ΜΕ ΤΑ ΜΑΤΙΑ: Ξεπλύνετε προσεκτικά με νερό για αρκετά λεπτά. Εάν υπάρχουν φακοί επαφής, αφαιρέστε τους, εφόσον είναι εύκολο. Συνεχίστε να ξεπλένετε. Καλέστε αμέσως το ΚΕΝΤΡΟ ΔΗΛΗΤΗΡΙΑΣΕΩΝ ή ένα γιατρό. Να διατηρείται δροσερό.
Επικίνδυνα συστατικά : n-οξικός βουτυλεστέρας κυκλοεξανόνη derivative of benzotriazol σεβακικό δις (1,2,2,6,6-πενταμεθυλο-4-πιπεριδύλιο)
Συμπληρωματικά στοιχεία Παρατεταμένη έκθεση μπορεί να προκαλέσει ξηρότητα δέρματος ή σκάσιμο.
Brands:
Hempel

Δελτίο δεδομένων ασφαλείας Diamond Varnish BASE (HEMPEL'S_DIAMOND_VARNISH_0514900000_el-GR.pdf, 188 Kb) [Λήψη]

Δελτίο δεδομένων ασφαλείας Diamond Varnish (HEMPEL'S_CURING_AGENT_9537000000_el-GR.pdf, 173 Kb) [Λήψη]

Δεν βρέθηκαν δημοσιεύσεις

Γράψτε μια κριτική


ίσως... σας ενδιαφέρει

Χρήσιμα

 1.  Προαπαθούμε για τα καλύτερα προϊόντα την σωστή εξυπηρέτηση και το ιδανικό after sales.Γνωρίζουμε καλά τα προϊόντα ώστε να μπορούμε να προτείνουμε τις καλύτερες λύσεις για τις δίκες σας ανάγκες.
 2. Σας διαβεβαιώνουμε ότι διαφυλάσσουμε πλήρως τα προσωπικά σας στοιχεία. 
 3. Σε περίπτωση που το προϊόν που παραγγείλατε είναι σε έλλειψη θα σας ενημερώσουμε άμεσα.
 4.   Δεχόμαστε επιστροφή εφόσον το προϊόν είναι ελαττωματικό 
 5.  Εξυπηρέτηση πελατών από τις 8:00 έως 14:30 μεσημέρι και από 17:00 έως 21:00 το βράδυ.

.