-17%

Sikaflex 291i Σφραγιστικό - Ναυτιλιακό συγκολλητικό λάστιχο πολυουρεθάνης 310ml

10.80 
Αρχική Τιμή: 13.00 
Σύντομη Περιγραφή:

Το Sikaflex-291i είναι ένα σφραγιστικό - συγκολλητικό προϊόν πολλαπλών χρήσεων για χρήση σε ναυτιλιακές εφαρμογές. Είναι κατάλληλο για τον σχηματισμό ελαστικών αρμών ανθεκτικών σε ταλαντώσεις και μπορεί να χρησιμοποιηθεί επίσης σε εσωτερικές και εξωτερικές εφαρμογές σφράγισης.

Τιμή σε πόντους: 1800 πόντοι
Sikaflex 291i Ναυτιλιακό
Σε Απόθεμα
+

Το Sikaflex 291i είναι ένα ναυτιλιακό, σφραγιστικό υλικό πολυουρεθάνης ενός συστατικού, που ωριμάζει με την ατμοσφαιρική υγρασία σχηματίζοντας ένα ανθεκτικό ελαστομερές. Το Sikaflex 291i κατασκευάζεται σύμφωνα με το σύστημα διασφάλισης ποιότητας ISO 9001 / 14001 και το ενδοεταιρικό πρόγραμμα responsible care και επιπλέον πληρεί τα κριτήρια αργής μετάδοσης πυρκαγιάς του International Maritime Organisation (ΙΜΟ).

Εφαρμογές:

Το Sikaflex 291i είναι ένα προϊόν πολλαπλών χρήσεων για χρήση σε ναυτιλιακές εφαρμογές. Είναι κατάλληλο για τον σχηματισμό ελαστικών αρμών ανθεκτικών σε ταλαντώσεις και μπορεί να χρησιμοποιηθεί επίσης σε εσωτερικές και εξωτερικές εφαρμογές σφράγισης του σκάφους.

Το σφραγιστικό Sikaflex 291i έχει εξαιρετική πρόσφυση σε συνήθη υλικά που χρησιμοποιούνται σε ναυτιλιακές κατασκευές όπως ξύλο, μέταλλα, αστάρια μετάλλων και βαφές (2 συστατικών), κεραμικά υλικά και πλαστικά (GRP, κλπ.) και δεν πρέπει να χρησιμοποιείται για την σφράγιση πλαστικών που είναι επιρρεπή σε ρηγμάτωση υπό περιβαλλοντική καταπόνηση (π.χ. Plexiglas, πολυκαρβονικά κλπ).

Το προϊόν αυτό θα πρέπει να χρησιμοποιείται μόνο από έμπειρους επαγγελματίες. Θα πρέπει να πραγματοποιούνται πειραματικές δοκιμές υπό κανονικές συνθήκες και με τα πραγματικά υποστρώματα ώστε να επαληθεύεται η παρεχόμενη πρόσφυση και η συμβατότητα του προϊόντος.

Χαρακτηριστικά:

 • Σύνθεση ενός συστατικού
 • Ελαστικό
 • Μη διαβρωτικό
 • Ελαφριάς οσμής
 • Βάφεται
 • Έχει πολύ καλή πρόσφυση σε μεγάλο εύρος υποστρωμάτων
 • Πιστοποίηση τιμονιέρας (παγκόσμια ναυτιλιακή χρήση - IMO)
 • Δεν απελευθερώνει VOC και αέριους ρύπους
 • ΦύσιγγαΕπισήμανση (ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΚ) αριθ. 1272/2008) Εικονογράμματα κινδύνου :
 
Προειδοποιητική λέξη : Προσοχή Δηλώσεις επικινδυνότητας : H317 Μπορεί να προκαλέσει αλλεργική δερματική αντίδραση. Δηλώσεις προφυλάξεων : Πρόληψη: P261 Aποφεύγετε να αναπνέετε σκόνη/ αναθυμιάσεις/ αέρια/ σταγονίδια/ ατμούς/ εκνεφώματα. P272 Τα μολυσμένα ενδύματα εργασίας δεν πρέπει να βγαίνουν από το χώρο εργασίας P280 Να φοράτε προστατευτικά γάντια/ μέσα ατομικής προστασίας για τα μάτια/ πρόσωπο. Επέμβαση: P333 + P313 Εάν παρατηρηθεί ερεθισμός του δέρματος ή εμφανιστεί εξάνθημα: Συμβουλευθείτε/ Επισκεφθείτε γιατρό. P362 + P364 Βγάλτε τα μολυσμένα ρούχα και πλύντε τα πριν τα ξαναχρησιμοποιήσετε. Διάθεση: P501 Διάθεση του περιεχομένου/περιέκτη σε εγκεκριμένη μονάδα διάθεσης αποβλήτων. Επικίνδυνα συστατικά που πρέπει να αναγράφονται στην ετικέτα: 479-930-8 Hardener LH (1,6-Hexanedialdimine) Pentamethyl piperidylsebacate Πρόσθετη Επισήμανση: EUH204 Περιέχει ισοκυανικές ενώσεις. Μπορεί να προκαλέσει αλλεργική αντίδραση.
 Άλλοι κίνδυνοι
Η ουσία / το μείγμα δεν περιέχει συστατικά που θεωρούνται ότι είτε ανθετικά, βιοσυσσωρεύσιμα και τοξικά (ΑΒΤ) ή άκρως ανθεκτικά και άκρως βιοσυσσωρεύσιμα (αΑαΒ) σε επίπεδα του 0,1% ή υψηλότερα.


Brands:
Sika

Ναυτιλιακό συγκολλητικό Sika - Ιδιότητες (Sikaflex_291i_gr.pdf, 296 Kb) [Λήψη]

Δελτίο δεδομένων ασφαλείας (022001000014004000_SDS_Sikaflex_291i_el.pdf, 182 Kb) [Λήψη]

Δεν βρέθηκαν δημοσιεύσεις

Γράψτε μια κριτική


Χρήσιμα

 1.  Προαπαθούμε για τα καλύτερα προϊόντα την σωστή εξυπηρέτηση και το ιδανικό after sales.Γνωρίζουμε καλά τα προϊόντα ώστε να μπορούμε να προτείνουμε τις καλύτερες λύσεις για τις δίκες σας ανάγκες.
 2. Σας διαβεβαιώνουμε ότι διαφυλάσσουμε πλήρως τα προσωπικά σας στοιχεία. 
 3. Σε περίπτωση που το προϊόν που παραγγείλατε είναι σε έλλειψη θα σας ενημερώσουμε άμεσα.
 4.   Δεχόμαστε επιστροφή εφόσον το προϊόν είναι ελαττωματικό 
 5.  Εξυπηρέτηση πελατών από τις 8:00 έως 14:30 μεσημέρι και από 17:00 έως 21:00 το βράδυ.

.