Σπρέι μυκητοκτόνο ξύλου για το σαράκι SARATOGA ANTITARLO 150ml

Φαρμάκι ξύλου σε spray 150ml .Θεραπεία για έπιπλα και παρκέ. Εντομοκτόνο εμποτιστικό προϊόν με προληπτική και θεραπευτική δράση σε έπιπλα, δάπεδα, σκάλες πριν την εφαρμογή βερνικιού ή βαφής. Φόρμουλα έτοιμη  για χρήση με βάση την κυπερμεθρίνη, δραστική ουσία τελευταίας γενιάς.5.30 
Σύντομη Περιγραφή:
Το διάλυμα ANTITARLO της SARATOGA εξαφανίζει μια για πάντα το σαράκι και όλα τα παράσιτα ακόμα και στην φάση της επώασης. Προφυλάσσει από την υγρασία και αδιαβροχοποιεί το ξύλο. Αποτελεσματικό για το αρρωστημένο και το υγιές ξύλο, προφυλάσσοντας το εξωτερικά και εσωτερικά. Το προϊόν ΑΝΤΙΤΑRLO...
Τιμή σε πόντους: 884 πόντοι
SARATOGA ANTITARLO 6144601
Σε Απόθεμα
+

Το διάλυμα ANTITARLO της SARATOGA εξαφανίζει μια για πάντα το σαράκι και όλα τα παράσιτα ακόμα και στην φάση της επώασης. Προφυλάσσει από την υγρασία και αδιαβροχοποιεί το ξύλο. Αποτελεσματικό για το αρρωστημένο και το υγιές ξύλο, προφυλάσσοντας το εξωτερικά και εσωτερικά. Το προϊόν ΑΝΤΙΤΑRLO διεισδύει σε βάθος και διατηρεί τη φυσική ομορφιά του ξύλου. Είναι αποτελεσματικό στο καινούργιο και στο βερνικωμένο ξύλο. Απορροφάται ακι στεγνώνει γρήγορα χωρίς να αφήνει λεκέδες στην επιφάνεια. Επίσης είναι ελαφριά αρωματισμένο.

  • Δεν επηρεάζει το χρώμα του ξύλου.
  • Εγγυημένη αποτελεσματικότητα έναντι όλων των ξυλοφάγων εντόμων.
  • Αποτρέπει μελλοντική επανεμφάνιση.
  • Εφαρμογή με ενσωματωμένη βελόνα.

Διαθέτει με σωληνάκι για να μπορεί να εφαρμοστεί και στα πιο βαθιά και δύσκολα σημεία.

Κατασκευαστής: Saratoga Ιταλίας


Σήμανση κινδύνου σύμφωνα με τον Κανονισμό (CE) 1272/2008 (CLP) όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.
Προειδοποίηση: Κίνδυνος

Ένδειξη κινδύνου: H222 Αεροσόλ εξαιρετικά εύφλεκτο H229 Δοχείο υπό πίεση. Μπορεί να εκραγεί αν θερμανθεί. H336 Μπορεί να προκαλέσει υπνηλία ή ιλίγγους. H410 Πολύ τοξικό για τους υδρόβιους οργανισμούς με μακροχρόνια αποτελέσματα. EUH066 Η επαναλαμβανόμενη έκθεση μπορεί να προκαλέσει ξηρότητα και εξελκώσεις του δέρματος . EUH208 Περιέχει: ΠΕΡΜΕΘΡΙΝΗ
Μπορεί να προκαλέσει αλλεργική αντίδραση.
Συμβουλές προφύλαξης:
P101 Αν ζητήσετε ιατρική βοήθεια, δείξτε το δοχείο ή την ετικέτα του προϊόντος. P102 Φυλάξτε το σε μέρη που δεν φτάνουν τα παιδιά. . P210 Κρατείστε μακριά από πηγές θερμότητας, θερμές επιφάνειες, σπινθήρες, φλόγες και πηγές ανάφλεξης — Μη καπνίζετε P211 Μη ψεκάζετε σε ελεύθερες φλόγες και άλλες πηγές ανάφλεξης. P251 Μη τρυπάτε το δοχείο και μη το ρίχνετε στη φωτιά, ούτε και όταν αδειάσει. P261 Αποφύγετε να εισπνέετε το εκνέφωμα. P270 Μη τρώτε, πίνετε ή καπνίζετε κατά την χρήση.
P273 Μη διαχέετε στο περιβάλλον P302+P352 ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΕΠΑΦΗΣ ΜΕ ΤΟ ΔΕΡΜΑ: Πλύντε με άφθονο νερό και σαπούνι P304+P340 ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΕΙΣΠΝΟΗΣ: Μεταφέρετε τον τραυματία σε ανοιχτό χώρο και κρατείστε τον σε θέση που διευκολύνει την αναπνοή P312 Σε περίπτωση αδιαθεσίας, επικοινωνείστε με το ΚΕΝΤΡΟ ΔΗΛΗΤΗΡΙΑΣΕΩΝ
P391 Συλλέξτε όσο υλικό διέφυγε. P403+P233 Φυλάξτε σε καλά αεριζόμενο χώρο. Κρατείστε το δοχείο κλεισμένο καλά. P410+P412 Προφθλάξτε από την ηλιακή ακτινοβολία. Μην το εκθέτετε σε θερμοκρασίες υψηλότερες από 50°C/122°F. P501 Απορρίψτε το προϊόν / δοχείο σε ειδικά κέντρα περισυλλογής Διατηρείστε το μακριά από τρόφιμα, ζωοτροφέςε και ποτά.
Περιέχει: ΥΔΡΟΓΟΝΑΝΘΡΑΚΕΣ, C9-C11, n-ΑΛΚΑΝΙΚΟΥΣ, ΙΣΟΑΛΚΑΝΙΚΟΥΣ, ΚΥΚΛΙΚΟΥΣ, <2% ΑΡΩΜΑΤΙΚΟΥΣ
Άλλοι κίνδυνοι.
Με βάση τα διαθέσιμα στοιχεία, το προϊόν δεν περιέχει ουσίες PBT o vPvB σε ποσοστό μεγαλύτερο από 0,1%.

Brands:
SARATOGA Σπρει βαφης DIY Προιοντα

Δελτίο δεδομένων ασφαλείας (MSDS_ΣΠΡΕΙ_ΓΙΑ_ΤΟΝ_ΣΚΩΡΟ.pdf, 277 Kb) [Λήψη]

Δεν βρέθηκαν δημοσιεύσεις

Γράψτε μια κριτική

ίσως... σας ενδιαφέρει

Χρήσιμα

  1.  Προαπαθούμε για τα καλύτερα προϊόντα την σωστή εξυπηρέτηση και το ιδανικό after sales.Γνωρίζουμε καλά τα προϊόντα ώστε να μπορούμε να προτείνουμε τις καλύτερες λύσεις για τις δίκες σας ανάγκες.
  2. Σας διαβεβαιώνουμε ότι διαφυλάσσουμε πλήρως τα προσωπικά σας στοιχεία. 
  3. Σε περίπτωση που το προϊόν που παραγγείλατε είναι σε έλλειψη θα σας ενημερώσουμε άμεσα.
  4.   Δεχόμαστε επιστροφή εφόσον το προϊόν είναι ελαττωματικό 
  5.  Εξυπηρέτηση πελατών από τις 8:00 έως 14:30 μεσημέρι και από 17:00 έως 21:00 το βράδυ.

.