Βενζινόκολλα διάφανη Ceys 30gr

3.70 
Σύντομη Περιγραφή:

Βενζινόκολλα Ceys γενικής χρήσης, πολύ ισχυρή και 100% διάφανη. Ιδανική για χειροτεχνία και DIY κατασκευές.

Δεν επηρεάζει τα υλικά. Κολλάει ακόμα και καθρέφτες, αφρώδη υλικά, φουσκωτά σκάφη.


Τιμή σε πόντους: 617 πόντοι
503601092 Ceys Βενζινόκολλα
Σε Απόθεμα
+

Βενζινόκολλα Ceys γενικής χρήσης, πολύ ισχυρή και 100% διάφανη για καθαρό αποτέλεσμα. Ιδανική για χειροτεχνία και DIY κατασκευές.

Επιτρέπει την συγκόλληση δύσκολων επιφανειών όπως: καθρέφτες, διογκωμένη πολυστερίνη, αφρώδη υλικά χωρίς να τα επηρεάζει.

Κατάλληλη για ξύλο, κεραμικά, πλαστικά , υφάσματα, φελλό, MDF, λάστιχο, δέρμα, βινυλιο, νεοπρέν, φορμάικα, νοβοπάν, αφρολέξ, χαρτόνι, μέταλλα, μοκέτες, πλαστικά δάπεδα, ταπετσαρίες αυτοκινήτου, υποδήματα, φουσκωτά σκάφη, κλπ.

Χαρακτηριστικά:

  • Ανθεκτική
  • Διάφανη
  • Εσωτερικού και εξωτερικού χώρου
  • Αντέχει σε θερμοκρασίες μέχρι 110oC
  • Περιλαμβάνει οδηγίες χρήσης

Εφαρμογή σε:

  • Φουσκωτά σκάφη
  • Χειροτεχνίες
  • Diy κατασκευές


Επισήμασνη συμφωνα με τον κανονισμός (EΕ) Αριθ. 1272/2008:
εικονογράμματα:

Προειδοποιητική λέξη: Κίνδυνος
Φράσεις H:
H225 Υγρό και ατμοί πολύ εύφλεκτα.
H315 Προκαλεί ερεθισμό του δέρματος.
H336 Μπορεί να προκαλέσει υπνηλία ή ζάλη.
H410 Πολύ τοξικό για τους υδρόβιους οργανισμούς, με μακροχρόνιες επιπτώσεις.
Φράσεις P:
P102 Μακριά από παιδιά.
P210 Μακριά από θερμότητα, θερμές επιφάνειες, σπινθήρες, γυμνές φλόγες και άλλες πηγές ανάφλεξης. Μην καπνίζετε.
P271 Να χρησιμοποιείται μόνο σε ανοικτό ή καλά αεριζόμενο χώρο.
P501 Διάθεση του περιεχομένου/περιέκτη σε σημεία συλλογής επικινδύνων ή ειδικών αποβλήτων σε περίπτωση που δεν έχει εξαντληθεί πλήρως.
P302+P352 ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΕΠΑΦΗΣ ΜΕ ΤΟ ΔΕΡΜΑ: Πλύντε με άφθονο νερό και σαπούνι.
P301+P312 ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΚΑΤΑΠΟΣΗΣ: Καλέστε το ΚΕΝΤΡΟ ΔΗΛΗΤΗΡΙΑΣΕΩΝ/γιατρό/.../εάν αισθανθείτε αδιαθεσία.
Περιέχει: προπανόνη 3-μεθύλ πεντάνιο n-επτάνιο, επτάνιο (Μείγμα ισομερών)


Brands:
Ceys

ΔΕΛΤΙΟ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ / CONTACT CEYS (f0b356a3-7ffc-4e9d-8364-7e91c0e45857.pdf, 532 Kb) [Λήψη]

Δεν βρέθηκαν δημοσιεύσεις

Γράψτε μια κριτική