Οι αναγραφόμενες τιμές ισχύουν μόνο για το ηλεκτρονικό κατάστημα και όχι για το φυσικό. Αγορές από το φυσικό κατάστημα επιβαρύνονται με 5%.

Όξινο καθαριστικό πλακιδίων και αρμόστοκων Durostick 1Lt

700201
In stock
Τιμή σε πόντους: 667 πόντοι

Καθαριστικό πλακιδίων και αρμόστοκων Durostick με πανίσχυρη δράση. Απομακρύνει εύκολα και γρήγορα τα οικοδομικά κατάλοιπα που δημιουργούνται κατά την τοποθέτηση καθώς και στριδώνα από τα βρεχόμενα μέρη των σκαφών. 

4.00 
Τρόποι αποστολής
Τρόποι πληρωμής
Πλεονεκτήματα (γιατί εμάς)
Επιπλέον έκπτωση συνδυαστικά με συναφή προϊόντα
=
Συνολική τιμή καταλόγου22.50 €
Τιμή για όλα20.50 €

Καθαριστικό πλακιδίων και αρμόστοκων Durostick με πανίσχυρη δράση. Απομακρύνει εύκολα και γρήγορα τα οικοδομικά κατάλοιπα που δημιουργούνται κατά την τοποθέτηση καθώς και στριδώνα από τα βρεχόμενα μέρη των σκαφών.

Διαλύει και αφαιρεί υπολείμματα αρμόστοκων, κόλλας πλακιδίων και καθαρίζει σε βάθος λεκέδες από λάδια, καφέ, ποτά, ασβέστη, πλαστικά χρώματα, σκουριά κ.ά. Αφαιρεί άμεσα, με ελάχιστο τρίψιμο, συσσωρευμένους ρύπους στους αρμούς πλακιδίων, ‘ζωντανεύοντας’ την απόχρωση τους.

Κατάλληλο για κεραμικά πλακίδια ή γρανίτες που έχουν τοποθετηθεί σε δάπεδα και τοίχους. Δε συνιστάται για διακοσμητικά πλακίδια, μάρμαρα, ασβεστολιθικά πετρώματα και είδη υγιεινής.

Χρησιμοποιήστε το 20 ημέρες μετά την ολοκλήρωση της αρμολόγησης.

Οδηγίες:
Προετοιμασία εφαρμογής
Ανοίγουμε πόρτες και παράθυρα, για να αποφύγουμε τη συσσώρευση ατμών, και προστατεύουμε τα μάτια μας με γυαλιά και τα χέρια μας με πλαστικά γάντια. Απομακρύνουμε ανοξείδωτα σκεύη και καλύπτουμε προληπτικά με νάυλον, αντικείμενα όπως, μπαταρίες λουτρού, ανοξείδωτους νεροχύτες ή οτιδήποτε άλλο, προς αποφυγή οξείδωσης του υλικού από ατμούς. Πριν από την εφαρμογή συνιστάται η προληπτική δοκιμή σε ένα πλακίδιο για την αποφυγή διαβρώσεων ή θαμπάδων που παρατηρούνται πολύ σπάνια σε περιορισμένους τύπους πλακιδίων.

Εφαρμογή
Το καθαριστικό πλακιδίων εφαρμόζεται ως έχει στην επιφάνεια. Το αφήνουμε να δράσει για 2-3 λεπτά τρίβοντας με κοντότριχη σκούπα ή σκληρό σφουγγάρι και στη συνέχεια ξεπλένουμε με άφθονο νερό. Η ίδια διαδικασία ακολουθείται για την αναζωογόνηση των χρωμάτων των αρμόστοκων.

ΚΑΤΑΝΑΛΩΣΗ
1 lt/4-5 m² επιφάνειας

Οδηγία 67/548/ΕE και την Οδηγία 1999/45/ΕE: 

Σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία, τα στοιχεία της σήμανσης είναι τα εξής: 
Φράσεις R: R34: Προκαλεί εγκαύµατα. R37: Ερεθίζει το αναπνευστικό σύστηµα.
Φράσεις S:  S1/2: Φυλάξτε το κλειδωµένο και µακριά από παιδιά S26: Σε περίπτωση επαφής µε τα µάτια πλύνετέ τα αµέσως µε άφθονο νερό και ζητήστε ιατρική συµβουλή S36/37/39: Φοράτε κατάλληλη προστατευτική ενδυµασία, γάντια και συσκευή προστασίας µατιών/προσώπου S45: Σε περίπτωση ατυχήματος ή αδιαθεσίας, πηγαίνετε αμέσως στον γιατρό (εάν γίνεται, δείξτε του την ετικέτα) S46: Σε περίπτωση κατάποσης ζητήστε αµέσως ιατρική συµβουλή και δείξτε αυτό το δοχείο ή την ετικέτα S51: Να χρησιµοποιείται µόνο σε καλά αεριζόµενο χώρο
Κανονισμός Νº1272/2008 (CLP): Κίνδυνος
Ενδείξεις κινδύνου: Skin Corr. 1B: H314 - Προκαλεί σοβαρά δερματικά εγκαύματα και οφθαλμικές βλάβες STOT SE 3: H335 - Μπορεί να προκαλέσει ερεθισμό της αναπνευστικής οδού
Συστάσεις προφυλάξεων:  P101: Εάν ζητήσετε ιατρική συμβουλή, να έχετε μαζί σας τον περιέκτη του προϊόντος ή την ετικέτα P102: Μακριά από παιδιά P103: Διαβάστε την ετικέτα πριν από τη χρήση P301+P330+P331: ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΚΑΤΑΠΟΣΗΣ: Ξεπλύνετε το στόμα. MHN προκαλέσετε εμετό P303+P361+P353: ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΕΠΑΦΗΣ ΜΕ ΤΟ ΔΕΡΜΑ(ή με τα μαλλιά): Αφαιρέστε αμέσως όλα τα μολυσμένα ενδύματα. Ξεπλύνετε το δέρμα με νερό/στο ντους. P304+P340: ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΕΙΣΠΝΟΗΣ: Μεταφέρετε τον παθόντα στον καθαρό αέρα και αφήστε τον να ξεκουραστεί σε στάση που διευκολύνει την αναπνοή P310: Καλέστε αμέσως το KENTPO ΔΗΛΗΤΗΡΙΑΣΕΩΝ ή ένα γιατρό P501: Διάθεση του περιεχομένου/περιέκτη σύμφωνα με τους τοπικούς/περιφερειακούς/ εθνικούς/διεθνείς κανονισμούς (Οδηγία
2008/98/ΕΚ, 2000/532/ΕΚ, YPEKΑ -Ν. 4042/2012) Ουσίες που συμβάλλουν στην ταξινόμηση: Υδροχλωρικό οξύ 
Brands:
Durostick

Τεχνικό φυλλάδιο - Οδηγίες (DUROSTICK_ΟΞΙΝΟ_ΚΑΘΑΡΙΣΤΙΚΟ_ΠΛΑΚΙΔΙΩΝ.pdf, 618 Kb) [Λήψη]

Δελτίο δεδομένων ασφαλείας (MSDS_ΟΞΙΝΟ_ΚΑΘΑΡΙΣΤΙΚΟ_ΠΛΑΚΙΔΙΩΝ_GR.pdf, 349 Kb) [Λήψη]

Δεν βρέθηκαν δημοσιεύσεις

Έχετε χρησιμοποιήσει το προϊόν;

Πείτε μας για την εμπειρία που είχατε και βοηθήστε τους χρήστες μας να λάβουν την σωστή απόφαση

Γράψτε μια κριτική
Πιθανόν να ενδιαφέρεστε για αυτά!
  • Bestsellers
  • Δημοφιλέστερα
Γρήγορη και υψηλής ποιότητας παράδοση

Η εταιρεία μας πραγματοποιεί με courier παράδοση σε όλη τη χώρα

Διασφάλιση ποιότητας και εξυπηρέτηση

Προσφέρουμε ποιοτικά προϊόντα, σε βαθμό που να είμαστε εμείς σίγουροι

Επιστροφή εντός 14 ημερών

Έχετε την δυνατότητα να επιστρέψετε τα προϊόντα, 14 εργάσιμες ημέρες από την ημερομηνία παραλαβής αυτών, εφόσον τα προϊόντα είναι στην ίδια κατάσταση που τα παραλάβατε