Αντιμουχλικό σπρέι Ceys Paso με ενεργό χλώριο 500ml

5.93 
Σύντομη Περιγραφή:

Το Ceys Paso Grease Remover είναι το τέλειο, επαγγελματικό αντιμουχλικό προϊόν καθαρισμού που εξαλείφει μια για πάντα μούχλα, βρύα και άλγη. Με ενεργό χλώριο καθαρίζει και λευκαίνει τους αρμούς αποτελεσματικά και γρήγορα χωρίς να βλάπτει τα υλικά κατασκευής.

Τιμή σε πόντους: 989 πόντοι
703111092 Ceys Paso Αντιμουχλικό
Μη Διαθέσιμο

Αντιμουχλικό καθαριστικό σπρέι Ceys Paso αποτελεσματικό και γρήγορο. Το Ceys Paso Grease Remover είναι το τέλειο, επαγγελματικό, προϊόν καθαρισμού μούχλας που εξαλείφει μια για πάντα μούχλα, βρύα και άλγη που δημιουργούνται από την υγρασία, αφήνοντας στην επιφάνεια καθαριότητα και προστασία που διαρκεί. Η σύνθεσή του με ενεργό χλώριο καθαρίζει και λευκαίνει τους αρμούς αποτελεσματικά και γρήγορα χωρίς να βλάπτει τα υλικά κατασκευής. Κατάλληλο για εξωτερικούς και εξωτερικούς χώρους, με διπλό σύστημα ψεκασμού σε: Αφρό και Σπρέι.

Εφαρμογή σε:

Μπάνια - Νεροχύτες - Κουζίνες - Σάουνες - Πισίνες - Κήπους - Βεράντες - Υπόγεια - και άλλα μέρη με μούχλα.

ΜΗΝ χρησιμοποιείτε σε ανοξείδωτο χάλυβα, μέταλλα και υφάσματα.

Οδηγίες:

1. Ψεκάστε το αντιμουχλικό σε μορφή αφρού η σπρέι στην επιφάνεια προς επεξεργασία.

2. Αφήστε 10 λεπτά να δράσει και ξεπλύνετε καλά με άφθονο ζεστό νερό και την βοήθεια ενός σφουγγαριού.

3. Στεγνώστε την επιφάνεια με ένα στεγνό πανί. Επαναλάβετε αν χρειαστεί.

Προσοχή!
Το προϊόν περιέχει επικίνδυνες χημικές ουσίες.

Στα συνημμένα θα βρείτε τις "σχετικές δηλώσεις επικινδυνότητας" όπως και τις "συμπληρωματικές δηλώσεις επικινδυνότητας", σύμφωνα με τον κανονισμό 1272/2008 ΕΚ (CLP).Χαρακτηρισμός σύμφωνα με τον Kανονισμό (ΕΕ) Αρ. 1272/2008 [CLP] 
Εικονογράμματα κινδύνου (CLP) :


Προειδοποιητική λέξη (CLP) : Κίνδυνος
Επικίνδυνο περιεχόμενο : Sodium hypochlorite, solution; Alcohols ethoxilated, C12-14, sulfates, sodium salts
Δηλώσεις επικινδυνότητας (CLP) :  H315 - Προκαλεί ερεθισμό του δέρματος H318 - Προκαλεί σοβαρή οφθαλμική βλάβη H400 - Πολύ τοξικό για τους υδρόβιους οργανισμούς
Δηλώσεις προφυλάξεων (CLP) : P101 - Εάν ζητήσετε ιατρική συμβουλή, να έχετε μαζί σας τον περιέκτη του προϊόντος ή την ετικέτα P102 - Μακριά από παιδιά
P280 - Να φοράτε προστατευτικά γυαλιά, προστατευτικά γάντια, προστατευτικά προσώπου P302+P352 - ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΕΠΑΦΗΣ ΜΕ ΤΟ ΔΕΡΜΑ: Πλύνετε με άφθονο νερό και σαπούνι P305+P351+P338 - ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΕΠΑΦΗΣ ΜΕ ΤΑ ΜΑΤΙΑ: Ξεπλύνετε προσεκτικά με νερό για αρκετά λεπτά. Εάν υπάρχουν φακοί επαφής, αφαιρέστε τους, εφόσον είναι εύκολο. Συνεχίστε να ξεπλένετε. P501 - Διάθεση του περιεχομένου/περιέκτη σε κέντρο συλλογής επικίνδυνων ή ειδικών απορριμάτων, σύμφωνα με τις τοπικές, περιφερειακές, εθνικές ή υπερεθνικές νομοθεσίες. P301+P312 - ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΚΑΤΑΠΟΣΗΣ: Καλέστε αμέσως το ΚΕΝΤΡΟ ΔΗΛΗΤΗΡΙΑΣΕΩΝ ή ένα γιατρό, εάν αισθανθείτε αδιαθεσία Πρόσθετες φράσεις : Μην καταπίνετε Biocidal active substance (PT2/AL): 3.0% Sodium Hypochlorite
Brands:
Ceys

Δηλώσεις επικινδυνότητας / Δελτίο δεδομένων ασφαλείας: Ceys Paso Grease Remover (GR_FDS_PASO_LIMPIA_MOHO_703111_20170302_CEYS_.pdf, 500 Kb) [Λήψη]

Δεν βρέθηκαν δημοσιεύσεις

Γράψτε μια κριτική

Συνδύασε το με...

Σχετικά προϊόντα