Μονωτικό λεκέδων σε σπρέι Hard Hat 2990 Rust-oleum 500ml

13.00 
Σύντομη Περιγραφή:

Μονωτικό λεκέδων Hard Hat 2990 της Rust-oleum παρέχει μόνιμη επικάλυψη από καπνό, πίσσα, λάδια, υγρασία, μαρκαδόρο, στυλό,  σε επιφάνειες από πλαστικό χρώμα. Ακόμα και του γκράφιτι και πολλών άλλων χρωμάτων .

Τιμή σε πόντους: 2167 πόντοι
Hard Hat 2990 Rust-oleum 500ml
Σε Απόθεμα
+

Χρώμα λεκέδων για την κάλυψη και σφράγιση εξαιρετικά δύσκολων σημαδιών σε τοίχους και ταβάνια από μπετό σοβά ξύλο κ.λ.π. Ιδανικό για κάλυψη λεκέδων από στυλό κάπνα κιτρινίλα νικοτίνη και υγρασία. Παρέχει μόνιμη επικάλυψη λεκέδων από καπνό, πίσσα, λάδια, υγρασία, μαρκαδόρο, στυλό,  σε επιφάνειες από πλαστικό χρώμα. Στεγνώνει γρήγορα σε  10-15 λεπτά και μπορεί να περαστεί από πάνω με πλαστικό χρώμα ή να μείνει σαν τελείωμα

Γενικά το HARD HAT Stain blocker είναι το βασικό εργαλείο χρώμα ανακαίνισης που μπορεί να εφαρμοστεί απευθείας σε οροφές, σοβά, τσιμέντο, ξύλο, σκυρόδεμα, ταπετσαρία, τοίχους απομόνωσης, παλιά χρώματα κ.λπ. για τη μόνιμη απομόνωση στο προβλημα τών λεκέδων


Επισήμανση σύμφωνα με τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 1272/2008. Το προϊόν ταξινομείται και επισημαίνεται σύμφωνα με τον κανονισμό CLP.
 Εικονογράμματα κινδύνου 
Προειδοποιητική λέξη Κίνδυνος Επικίνδυνα συστατικά πρέπει να αναφέρονται στις ετικέττες: τολουόλιο οξικός n-βουτυλεστέρας Δηλώσεις επικινδυνότητας H222-H229 Εξαιρετικά εύφλεκτο αερόλυμα. Δοχείο υπό πίεση. Κατά τη θέρμανση μπορεί να διαρραγεί. H315 Προκαλεί ερεθισμό του δέρματος. H361d Ύποπτο για πρόκληση βλάβης στο έμβρυο. H336 Μπορεί να προκαλέσει υπνηλία ή ζάλη. Δηλώσεις προφυλάξεων P210 Μακριά από θερμότητα, θερμές επιφάνειες, σπινθήρες, γυμνή φλόγα και άλλες πηγές ανάφλεξης. Μην καπνίζετε. P251 Να μην τρυπηθεί ή καεί ακόμη και μετά τη χρήση. P321 Χρειάζεται ειδική αγωγή (βλέπε στην ετικέτα). P405 Brands:
RUST-OLEUM

Δεν βρέθηκαν δημοσιεύσεις

Γράψτε μια κριτική