Οι αναγραφόμενες τιμές ισχύουν μόνο για το ηλεκτρονικό κατάστημα και όχι για το φυσικό. Αγορές από το φυσικό κατάστημα επιβαρύνονται με 5%.

Μονωτικό ψυχροπλαστικό χρώμα μεγάλης αντοχής για υγρασίες Betofix Waterstop

2076112317
Σε Απόθεμα
Τιμή σε πόντους: 1250 πόντοι

Σταματά αμέσως και σφραγίζει τις διαρροές και τις υγρασίες γρήγορα και χτίζει μια παχιά επίστρωση μεγάλης αντοχής σε αρνητικές πιέσεις .Τελος πια οι υγρές επιφάνειες στο σοβά ή μπετόν στα υπόγεια, τοιχία και χώρους κλιματιζόμενους με εμφανή υγρασία

7.50 
Τρόποι αποστολής
Τρόποι πληρωμής
Πλεονεκτήματα (γιατί εμάς)

Μονωτικό ψυχροπλαστικό χρώμα μεγάλης αντοχής σε αρνητικές πιέσεις. Κατάλληλο για υγρές επιφάνειες από σοβά ή μπετόν σε υπόγεια, τοιχία και χώρους κλιματιζόμενους με εμφανή υγρασία. Προετοιμασία επιφανειών: Στις νέες επιφάνειες δεν απαιτείται κάποια ιδιαίτερη προετοιμασία. Στις παλαιές επιφάνειες απαιτείται αφαίρεση των υφιστάμενων χρωμάτων στον σοβά ή στο μπετό για την επίτευξη καλύτερης πρόσφυσης ενώ αν υπάρχει υγρασία η επιφάνεια πρέπει να στεγνώσει. Εφαρμόζεται μετά από καλή ανάδευση με πινέλο ή ρολό, αραιωμένο (10-15%) με διαλυτικό 

Ιδιότητες & πλεονεκτήματα

 • Μετά το στέγνωμα ενισχύει την αντοχή στην υγρασία που απελευθερώνεται από τα υποστρώματα
 • Παρέχει ομοιόμορφη σταθερή εμφάνιση με μεγάλη πρόσφυση ακόμα και πορώδη ή πολύ αλκαλικά υποστρώματα
 • Δεν κιτρινίζει
 • Απλό στην εφαρμογή χωρίς να απαιτεί ιδιαίτερη φροντίδα στην προετοιμασία της επιφάνειας
 • Αντέχει στο πλύσιμο με απορρυπαντικά

Τεχνικά χαρακτηριστικά

 • Ακρυλικό χρώμα βάσεως διαλύτου
 • Ειδικό βάρος (25°C): 1,42 g/cm3
 • Κατανάλωση: 500 gr/m2 για δύο στρώσεις
 • Χρόνος στεγνώματος (25°C): 4-5 ώρες
 • Χρόνος επαναβαφής: 24 ώρες (όταν απαιτείται δεύτερη στρώση)
 • Χρώμα: Λευκό

Συσκευασία

Μεταλλικά δοχεία 1Kg - 5 Kg 

Στοιχεία επισήμανσης:
Κανονισμός Νº1272/2008 (CLP):
Κίνδυνος


Δηλώσεις επικινδυνότητας:
Aquatic Chronic 2: H411 - Τοξικό για τους υδρόβιους οργανισμούς, με μακροχρόνιες επιπτώσεις
Asp. Tox. 1: H304 - Μπορεί να προκαλέσει θάνατο σε περίπτωση κατάποσης και διείσδυσης στις αναπνευστικές οδούς
Eye Dam. 1: H318 - Προκαλεί σοβαρή οφθαλμική βλάβη
Flam. Liq. 3: H226 - Υγρό και ατμοί εύφλεκτα
Skin Irrit. 2: H315 - Προκαλεί ερεθισμό του δέρματος
Skin Sens. 1B: H317 - Μπορεί να προκαλέσει αλλεργική δερματική αντίδραση
STOT SE 3: H336 - Μπορεί να προκαλέσει υπνηλία ή ζάλη
STOT SE 3: H335 - Μπορεί να προκαλέσει ερεθισμό της αναπνευστικής οδο

Brands:
Neotex
Ποσότητα:
1Kg

Δεν βρέθηκαν δημοσιεύσεις

Έχετε χρησιμοποιήσει το προϊόν;

Πείτε μας για την εμπειρία που είχατε και βοηθήστε τους χρήστες μας να λάβουν την σωστή απόφαση

Γράψτε μια κριτική
Γρήγορη και υψηλής ποιότητας παράδοση

Η εταιρεία μας πραγματοποιεί με courier παράδοση σε όλη τη χώρα

Διασφάλιση ποιότητας και εξυπηρέτηση

Προσφέρουμε ποιοτικά προϊόντα, σε βαθμό που να είμαστε εμείς σίγουροι

Επιστροφή εντός 14 ημερών

Έχετε την δυνατότητα να επιστρέψετε τα προϊόντα, 14 εργάσιμες ημέρες από την ημερομηνία παραλαβής αυτών, εφόσον τα προϊόντα είναι στην ίδια κατάσταση που τα παραλάβατε