Σπρέι ακρυλικό χρώμα Λευκό Ματ Motip 500ml

spray Motip 04002
Σε Απόθεμα
Τιμή σε πόντους: 1000 πόντοι

Σπρέι λευκό ματ Motip με εξαιρετική αντοχή  σε πετρελαιοειδή υγρά, καιρικές συνθήκες και UV. Ιδανικό για χρήση σε μέρη αυτοκινήτου, όπως ζάντες και πλαστικά.

6.00 
Τρόποι αποστολής
Τρόποι πληρωμής
Πλεονεκτήματα (γιατί εμάς)

Ακρυλικό χρώμα σε σπρέι, γρήγορης ξήρανσης, που προσφέρει εξαιρετική κάλυψη και πρόσφυση για επεξεργασμένες και ακατέργαστες επιφάνειες, όπως ξύλο, μέταλλο, γυαλί και διάφορα είδη πλαστικών. Η σκληρότητα και η ανθεκτικότητά του σε πετρέλαιο, χημικά, υπεριώδη ακτινοβολία και καιρικές συνθήκες το καθιστούν ιδανικό για χρήση σε μέρη αυτοκινήτου, όπως ζάντες και πλαστικά.


Διαθέσιμο σε Μαύρο και Λευκό, γυαλιστερό, σατινέ ή ματ.


Χαρακτηριστικά:

  • Σκληρή επιφάνεια
  • Αντέχει σε πετρελαιοειδή υγρά και UV
  • Αντοχή έως 110°C
  • 10 χρόνια διάρκεια ζωής (στο δοχείο)
Στοιχεία επισήμανσης
Επισήμανση σύμφωνα με τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 1272/2008 Το προϊόν ταξινομείται και επισημαίνεται σύμφωνα με τον κανονισμό CLP.

Εικονογράμματα κινδύνου GHS02 GHS07

Προειδοποιητική λέξη Κίνδυνος
Επικίνδυνα συστατικά πρέπει να αναφέρονται στις ετικέττες: ακετόνη οξικός n-βουτυλεστέρας
Δηλώσεις επικινδυνότητας
H222-H229 Εξαιρετικά εύφλεκτο αερόλυμα. Δοχείο υπό πίεση. Κατά τη θέρμανση μπορεί να διαρραγεί. H319 Προκαλεί σοβαρό οφθαλμικό ερεθισμό. H336 Μπορεί να προκαλέσει υπνηλία ή ζάλη. 
Δηλώσεις προφυλάξεων
P102 Μακριά από παιδιά. P210 Μακριά από θερμότητα, θερμές επιφάνειες, σπινθήρες, γυμνή φλόγα και άλλες πηγές ανάφλεξης. Μην καπνίζετε. P211 Μην ψεκάζετε κοντά σε γυμνή φλόγα ή άλλη πηγή ανάφλεξης. P251 Να μην τρυπηθεί ή καεί ακόμη και μετά τη χρήση. P260 Μην αναπνέετε εκνεφώματα. P410+P412 Να προστατεύεται από τις ηλιακές ακτίνες. Να μην εκτίθεται σε θερμοκρασίες που υπερβαίνουν τους 50 °C. P501 Απορρίψτε τα περιεχόμενα / δοχείο σύμφωνα με τους τοπικούς κανονισμούς. 
Συμπληρωματικές δηλώσεις:
EUH066 Παρατεταμένη έκθεση μπορεί να προκαλέσει ξηρότητα δέρματος ή σκάσιμο. 
Άλλοι κίνδυνοι  Αποτελέσματα της αξιολόγησης ΑΒΤ και αΑαΒ  ΑΒΤ: Μη χρησιμοποιήσιμο  ΑΑαΒ: Μη χρησιμοποιήσιμο
Brands:
MOTIP DUPLI

Δεν βρέθηκαν δημοσιεύσεις

Έχετε χρησιμοποιήσει το προϊόν;

Πείτε μας για την εμπειρία που είχατε και βοηθήστε τους χρήστες μας να λάβουν την σωστή απόφαση

Γράψτε μια κριτική
Πιθανόν να ενδιαφέρεστε για αυτά!
  • Bestsellers
  • Δημοφιλέστερα
Γρήγορη και υψηλής ποιότητας παράδοση

Η εταιρεία μας πραγματοποιεί με courier παράδοση σε όλη τη χώρα

Διασφάλιση ποιότητας και εξυπηρέτηση

Προσφέρουμε ποιοτικά προϊόντα, σε βαθμό που να είμαστε εμείς σίγουροι

Επιστροφή εντός 14 ημερών

Έχετε την δυνατότητα να επιστρέψετε τα προϊόντα, 14 εργάσιμες ημέρες από την ημερομηνία παραλαβής αυτών, εφόσον τα προϊόντα είναι στην ίδια κατάσταση που τα παραλάβατε