Αστάρι σπρέι 1Κ αυτοκινήτου Chamaleon Filler Thick Layer Primer 400ml 26040

26040
Σε Απόθεμα
Τιμή σε πόντους: 1084 πόντοι

Σπρέι αστάρι αυτοκινήτου της νέας σειράς Chamaleon σε γρι χρώμα. Συνδυάζει την υψηλή ποιότητα Chamaleon με χαμηλή τιμή. Προϊόν προέλευσης γερμανίας

6.50 
Τρόποι αποστολής
Τρόποι πληρωμής
Πλεονεκτήματα (γιατί εμάς)

Αστάρι σπρέι 1Κ αυτοκινήτου της σειράς Chamaleon σε γρι χρώμα. Συνδυάζει την υψηλή ποιότητα με χαμηλή τιμή. Ανάλογα με το πάχος της επίστρωσης μπορεί να χρησιμοποιηθεί σαν γεμιστικό και σαν αστάρι. με εξαιρετικές ιδιότητες πρόσφυσης, αντιδιαβρωτικής προστασία  και γεμίσματος


  • Χρησιμοποιείται για εξισορρόπηση επιφανειακών γρατσουνιών και μικρών ανωμαλιών σε λείανση
  • Εξαιρετικές ιδιότητες και κάλυψη
  • Γρήγορο στέγνωμα χωρίς να βράζει.
  • Δυνατή εφαρμογή υγρού σε υγρό
  • Καλή πρόσφυση σε όλες τις μεταλλικές επιφάνειες
  • Πολύ ομαλή ροή
  • Υψηλή κάλυψη

ΓΙΑ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ, ΠΑΡΑΚΑΛΩ ΔΕΙΤΕ ΤΟ ΒΙΝΤΕΟΠροσδιορισμός επικινδυνότητας
Επισήμανση σύμφωνα με τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 1272/2008
Το προϊόν ταξινομείται και επισημαίνεται σύμφωνα με τον κανονισμό CLP.
· Εικονογράμματα κινδύνου GHS02 GHS05 GHS07

· Προειδοποιητική λέξη Κίνδυνος
· Επικίνδυνα συστατικά πρέπει να αναφέρονται στις ετικέττες: βουταν-1-όλη ακετόνη bisphenole ξυλόλιο, μίγμα ισομερών
Δηλώσεισ κινδυνου H222-H229 Εξαιρετικά εύφλεκτο αερόλυμα. Περιέκτης υπό πίεση: μπορεί να εκραγεί αν θερμανθεί. H315 Προκαλεί ερεθισμό του δέρματος.
H318 Προκαλεί σοβαρή οφθαλμική βλάβη. H317 Μπορεί να προκαλέσει αλλεργική δερματική αντίδραση. H336 Μπορεί να προκαλέσει υπνηλία ή ζάλη.
Δηλώσεις προφυλάξεων P101 Εάν ζητήσετε ιατρική συμβουλή, να έχετε μαζί σας τον περιέκτη του προϊόντος ή την ετικέτα. P102 Μακριά από παιδιά. P103 Διαβάστε την ετικέτα πριν από τη χρήση. P210 Μακριά από θερμότητα/σπινθήρες/γυμνές φλόγες/θερμές επιφάνειες. - Μην καπνίζετε. P251 Περιέκτης υπό πίεση. Να μην τρυπηθεί ή καεί ακόμη και μετά τη χρήση. P305+P351+P338 ΣΕ ΠΕΡΙΠΤ.ΣΗ ΕΠΑΦΗΣ ΜΕ ΤΑ ΜΑΤΙΑ: Ξεπλύνετε προσεκτικά με νερό για αρκετά λεπτά. Εάν υπάρχουν φακοί επαφής, αφαιρέστε τους, εφόσον είναι εύκολο. Συνεχίστε να ξεπλένετε. P405 Φυλάσσεται κλειδωμένο. P410+P412 Να προστατεύεται από τις ηλιακές ακτίνες. Να μην εκτίθεται σε θερμοκρασίες που υπερβαίνουν τους 50 °C/122 °F. P501 Απορρίψτε τα περιεχόμενα/δοχείο σύμφωνα με τους τοπικούς/εθνικούς/διεθνείς κανονισμούς. 
· Συμπληρωματικές δηλώσεις: Περιέχει εποξειδικές ενώσεις. Μπορεί να προκαλέσει αλλεργική αντίδραση.


Brands:
CHAMÄLEON

Δεν βρέθηκαν δημοσιεύσεις

Έχετε χρησιμοποιήσει το προϊόν;

Πείτε μας για την εμπειρία που είχατε και βοηθήστε τους χρήστες μας να λάβουν την σωστή απόφαση

Γράψτε μια κριτική
Πιθανόν να ενδιαφέρεστε για αυτά!
  • Bestsellers
  • Δημοφιλέστερα
Γρήγορη και υψηλής ποιότητας παράδοση

Η εταιρεία μας πραγματοποιεί με courier παράδοση σε όλη τη χώρα

Διασφάλιση ποιότητας και εξυπηρέτηση

Προσφέρουμε ποιοτικά προϊόντα, σε βαθμό που να είμαστε εμείς σίγουροι

Επιστροφή εντός 14 ημερών

Έχετε την δυνατότητα να επιστρέψετε τα προϊόντα, 14 εργάσιμες ημέρες από την ημερομηνία παραλαβής αυτών, εφόσον τα προϊόντα είναι στην ίδια κατάσταση που τα παραλάβατε