Σπρέι προστασίας για ταμπλό, βινύλιο & λάστιχο G4116 Natural Shine Vinyl & Rubber Meguiar's 473ml

12 Είδος(η)
G4116 Meguiar's

15.51 

Σπρέι προστασίας για ταμπλό, βινύλιο & λάστιχο Natural Shine Vinyl & Rubber Protectant G4116 της Meguiar's. Γυαλίζει και προστατεύει, επαναφέροντας το φυσικό χρώμα & τη γυαλάδα ενώ παράλληλα προσφέρει UV-Προστασία διαρκείας από ξεθώριασμα, ράγισμα & γήρανση.

+

Το σπρέι Natural Shine Vinyl & Rubber Protectant G4116 της Meguiar's καθαρίζει, γυαλίζει και προστατεύει, επαναφέροντας το φυσικό χρώμα & τη γυαλάδα σε βινύλιο, λάστιχο και πλαστικό. Η σύνθεσή του με καθαριστικούς παράγοντες απομακρύνουν καθημερινά την βρωμιά από ταμπλό, τριμ, λάστιχα κ.λπ. ενώ παράλληλα προσφέρει UV-Προστασία διαρκείας από ξεθώριασμα, ράγισμα & γήρανση.

Χαρακτηριστικά:

  • Επαναφέρει το φυσικό χρώμα & γυαλάδα σε βινύλιο, λάστιχο και πλαστικό.
  • Μη λιπαρή σύνθεση που καθαρίζει, γυαλίζει & προστατεύει.
  • Εξαιρετικό μπλοκάρισμα ακτινοβολίας UV-Προστασία διαρκείας από ξεθώριασμα, ράγισμα & γήρανση.
  • Σύνθετη φόρμουλα με καθαριστικούς παράγοντες που απομακρύνουν καθημερινά την βρωμιά από ταμπλώ, τριμ, λάστιχα κ.λπ.
  • Τώρα με σφραγιστική προστασία Scotchgard™.

ΟΧΙ χρήση σε πέλμα ελαστικού, σε σέλα & πεντάλ μοτοσυκλέτας ή ποδηλάτου και σε επιφάνειες που δεν επιθυμούμε γυαλιστερό φινίρισμα.

Μακριά από διαφανές πλαστικό. Αποφύγετε ψεκασμό σε μπετόν ή ασφαλτικό σκυρόδεμα.

Χώρα προέλευσης: ΗΠΑ
CLP ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (EC) No 1272/2008
Αυτό το υλικό δεν ταξινοµείται ως επικίνδυνο σύµφωνα µε τον Κανονισµό (EC) αριθ. 1272/2008, όπως τροποποιήθηκε, για την ταξινόµηση, την επισήµανση και τη συσκευασία ουσιών και µειγµάτων. 
Συµπληρωµατικές δηλώσεις κινδύνου: EUH208 Περιέχει Μίγµα 5-χλωρο-2-µεθυλο-2H-ισοθειαζολ-3-όνης και 2-µεθυλο-2Hισοθειαζολ-3-όνης. Μπορεί να προκαλέσει αλλεργική αντίδραση. Συστατικά κατά (EU) No 528/2012 για τα βιοκτόνα προϊόντα: Περιέχει ένα βιοκτόνο προϊόν : Περιέχει C(M)IT/MIT (3:1).Μπορεί να προκαλέσει αλλεργική αντίδραση.
Σηµειώσεις για την επισήµανση: Ενηµερωµένο ως προς τον Κανονισµό (EC) No.648/2004 για τα απορρυπαντικά. Συστατικά κατά 648/2004: Τουλάχιστον5% αλλά κάτω του 15%: Αλειφατικούς υδρογονάνθρακες.Κάτω του 5%: Μη ιονική επιφανειοδραστική ουσία. Περιέχει επίσης: Αρωµατικές ουσίες, εξυλοκινναµάλη, κιτρονελλόλη, λιναλοόλη, 2-(4-tertβουτυλοβενζυλo)προπιοναλδεΰδη,µίγµα µεθυλχλωροϊσοθειαζωλινόνης και µεθυλισοθειαζωλινόνης (3:1). Με βάση τα διαθέσιµα στοιχεία, το CASRN 78330-21-9 ταξινοµείται ως Eye 1 σε> = 10% και Eye 2 σε> = 5%, αλλά <10%. 


Brands:
Meguiar's

Δελτίο δεδομένων ασφαλείας G4116EU (g4116_msds_gr_19_6_17.pdf, 218 Kb) [Λήψη]

Δεν βρέθηκαν δημοσιεύσεις

Γράψτε μια κριτική

Στις τιμές συμπεριλαμβάνεται ο Φ.Π.Α. +24%

Χρήσιμα