Σπρέι συντήρησης μαύρων εξωτερικών πλαστικών αυτοκινήτου G14716 Meguiar’s 450ml

16.63 
Σύντομη Περιγραφή:

Σπρέι συντήρησης μαύρων εξωτερικών πλαστικών αυτοκινήτου Ultimate Protectant G14716 Meguiar’s για να αποκαταστήσετε τη ζωντάνια σε όλες τις εξωτερικές και εσωτερικές επενδύσεις από πλαστικό, βινύλιο και καουτσούκ, όπως προφυλακτήρες.

Τιμή σε πόντους: 2772 πόντοι
G14716 Meguiar’s
Σε Απόθεμα
+

Η κρέμα επαναφοράς μαύρων εξωτερικών πλαστικών αυτοκινήτου Ultimate Protectant G14716 της Meguiar’s είναι ένα ισχυρό προστατευτικό για πλούσιο μαύρο χρώμα με πρωτοποριακή τεχνολογία UV βερνικιού.

Ανανεώστε και συντηρήστε όλα τα εξωτερικά πλαστικά του αυτοκινήτου σας, βινύλια και λάστιχα ( προφυλακτήρες, καλούπια, χερούλια πόρτας, περίβλημα καθρέπτη, ανεμοθραύστες) με το πιο ισχυρό προστατευτικό που υπερέχει σημαντικά σε αντοχή από τα κοινά προϊόντα για τρίμ. Στεγνώνει γρήγορα χωρίς να κολλάει και αντέχει στα πλυσίματα και στην βροχή, χωρίς να δημιουργούνται ραβδώσεις στα πλαστικά.

Το Ultimate Protectant G14716 είναι κατάλληλο και για τα εσωτερικά πλαστικά, δημιουργεί πλούσια σκούρα γυαλάδα στο εσωτερικό αυτοκινήτου, όπως ταμπλώ και πάνελ πόρτας.


ΠΡΟΣΟΧΗ!

  • ΟΧΙ χρήση σε γυαλί, χρώμα, πέλμα ελαστικού,δέρμα, σέλα και πεντάλ μοτοσυκλέτας & ποδηλάτου και σε επιφάνειες που δεν πρέπει να έχουν γυαλιστερό φινίρισμα.
  • Μακριά από από διαφανές πλαστικό.


Χαρακτηριστικά:

  • Ισχυρό προστατευτικό που υπερέχει σημαντικά σε αντοχή από τα κοινά προϊόντα για τριμ.
  • Ανανεώνει όλα τα εξωτερικά πλαστικά, βινύλια και λάστιχα ( προφυλακτήρες, καλούπια, χερούλια πόρτας, περίβλημα καθρέπτη, ανεμοθραύστες).
  • Με πρωτοποριακή τεχνολογία UV βερνικιού για εξαιρετική προστασία από υπεριώδη ακτινοβολία.
  • Στεγνώνει γρήγορα και δεν κολλάει.
  • Αντέχει στα πλυσίματα και στην βροχή, χωρίς να δημιουργούνται ραβδώσεις στα πλαστικά.
  • Δημιουργεί πλούσια σκούρα γυαλάδα στο εσωτερικό αυτοκινήτου, όπως ταμπλώ και πάνελ πόρτας.

Οδηγίες:

  • Σκουπίστε με πετσέτα 100% βαμβακερή ή από μικροϊνες.

Χώρα προέλευσης: ΗΠΑ
Στοιχεία επισήµανσης CLP ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (EC) No 1272/2008
ΛΕΚΤΙΚΟ ΕΠΙΣΗΜΑΝΣΗΣ: ΠΡΟΣΟΧΗ.
Σύµβολα: GHS08 (ΚίνδυνοςΥγείας) |
Εικονογράµµατα
H319 Προκαλεί σοβαρό ερεθισμό στα μάτια. ΔΗΛ0ΣΕΙΣ ΠΡΟΦΥΛΑΞΗΣ Γενικά: P102 Μακριά από παιδιά. P101 Εάν ζητήσετε ιατρική συμβουλή, να έχετε μαζί σας τον περιέκτη του προϊόντος ή την ετικέτα. Απόκριση: P305 + P351 + P338 ΣΕ ΠΕΡΙΠΤ3ΣΗ ΕΠΑΦΗΣ ΜΕ ΤΑ ΜΑΤΙΑ: Ξεπλύντε προσεκτικά με νερό για αρκετά λεπτά. Εάν υπάρχουν φακοί επαφής, αφαιρέστε τους, εφόσον είναι εύκολο. Συνεχίστε να ξεπλένετε.
Συμπληρωματικές δηλώσεις κινδύνου:
EUH208 Περιέχει Μίγμα 5-χλωρο-2-μεθυλο-2H-ισοθειαζολ-3-όνης και 2-μεθυλο-2H-
ισοθειαζολ-3-όνης. Μπορεί να προκαλέσει αλλεργική αντίδραση.
5% του μείγματος, αποτελείται από συστατικά άγνωστης οξείας στοματικής τοξικότητας.
Περιέχει 2% των συστατικών με άγνωστους κινδύνους για το υδάτινο περιβάλλον.
Συστατικά κατά (EU) No 528/2012 για τα βιοκτόνα προϊόντα:
Περιέχει ένα βιοκτόνο προϊόν : Περιέχει C(M)IT/MIT (3:1).Μπορεί να προκαλέσει αλλεργική αντίδραση.
Σημειώσεις για την επισήμανση:
Η H304 δεν απαιτείται στην επισήμανση του προϊόντος εξαιτίας του ιξώδους του.
Brands:
Meguiar's

Δελτίο δεδομένων ασφαλείας (g14716_msds_gr_16_6_17_1.pdf, 247 Kb) [Λήψη]

Δεν βρέθηκαν δημοσιεύσεις

Γράψτε μια κριτική