Σαμπουάν αυτοκινήτου με πολυμερή NXT Generation Meguiar's 532ml

12.16 
Σύντομη Περιγραφή:

Σαμπουάν αυτοκινήτου με πολυμερή NXT Generation Meguiar's με ουδέτερο Ph, που χαλαρώνει και μαλακώνει ακόμα και τις πιο δύσκολες βρωμιές, χωρίς να καταστρέφει τη βαφή του αυτοκινήτου ή το προστατευτικό κερί.

Τιμή σε πόντους: 2027 πόντοι
Meguiars NXT Generation Car Wash
Σε Απόθεμα
+

Σαμπουάν αυτοκινήτου Meguiars NXT Generation Car Wash με προηγμένη σύνθεση και άρωμα. Η τεχνογνωσία της Meguiars στα μηχανικά συνθετικά πολυμερή (ESP) τους έδωσε την τεχνολογία για να δημιουργήσουν ένα εντελώς συνθετικό συμπύκνωμα σαμπουάν αυτοκινήτων, με ουδέτερο Ph, που χαλαρώνει και μαλακώνει ακόμα και τις πιο δύσκολες βρωμιές, χωρίς να καταστρέφει τη βαφή του αυτοκινήτου ή το προστατευτικό κερί.Απαλή δράση σε όλα τα χρώματα ακόμα και σε ελαστικά, βινύλια και πλαστικά μέρη

Τα αποσκληρυντικά νερού που περιέχει μειώνουν τα άλατα και δεν αφήνουν στίγματα.

Χώρα προέλευσης: ΗΠΑCLP ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (EC) No 1272/2008  
Αυτό το υλικό δεν ταξινοµείται ως επικίνδυνο σύµφωνα µε τον Κανονισµό (EC) αριθ. 1272/2008, όπως τροποποιήθηκε, για την ταξινόµηση, την επισήµανση και τη συσκευασία ουσιών και µειγµάτων. 
Συµπληρωµατικές δηλώσεις κινδύνου:  EUH208 Μπορεί να προκαλέσει αλλεργική αντίδραση. Συστατικά κατά (EU) No 528/2012 για τα βιοκτόνα προϊόντα: Περιέχει ένα βιοκτόνο προϊόν : Περιέχει C(M)IT/MIT (3:1).Μπορεί να προκαλέσει αλλεργική αντίδραση. Σηµειώσεις για την επισήµανση: Ενηµερωµένο ως προς τον Κανονισµό (EC) No.648/2004 για τα απορρυπαντικά. Συστατικά κατά 648/2004: Τουλάχιστον 5% αλλά κάτω του 15%: Ανιονική επιφανειοδραστική ουσία. Κάτω του 5%: Αµφοτερική επιφανειοδραστική ουσία. Περιέχει επίσης: Αρωµατικές ουσίες, dλιµονένιο,λιναλοόλη,εξυλοκινναµάλη,κιτρονελλόλη, βενζυλική αλκοόλη,αλφα- ισοµεθυλιονόνη,µίγµα µεθυλχλωροϊσοθειαζωλινόνης και µεθυλισοθειαζωλινόνης (3:1).  

Brands:
Meguiar's

Δελτίο δεδομένων ασφαλείας Meguiars NXT Generation Car Wash (g12619_g12664_msds_gr_19_6_17.pdf, 177 Kb) [Λήψη]

Δεν βρέθηκαν δημοσιεύσεις

Γράψτε μια κριτική

Σχετικά προϊόντα