Σαμπουάν αυτοκινήτου με κερί Ultimate Wash & Wax Meguiar's G17716

14.40 
Σύντομη Περιγραφή:

Σαμπουάν αυτοκινήτου με κερί μαλακώνει και αφαιρεί ακόμα και τις πιο δύσκολες βρωμιές, σκόνες και ρύπους ενισχύοντας το προστατευτικό κερί.
Συμβατό με όλα τα κεριά της Meguiar's

Τιμή σε πόντους: 2400 πόντοι
Meguiars Wash & Wax
Σε Απόθεμα
+

Το σαμπουάν αυτοκινήτου Ultimate Wash & Wax με κερί είναι ο ιδανικός τρόπος για να καθαρίσετε και να δώσετε λάμψη στο φινίρισμα του αυτοκινήτου σας, μεταξύ των τακτικών κερωμάτων, ενισχύοντας την προστασία του κεριού, τη γυαλάδα και τη λάμψη! Η θρυλική προστασία κεριού της meguiar's οταν πλένετε το αυτοκίνητο. Υβριδική τεχνολογία που συνδυάζει συνθετικά πολυμερή και φυσικό κερί Καρναούμπα στο πιο αναβαθμισμένο καθαριστικό για βερνίκι. Το Ultimate Wash & Wax είναι συμβατό με όλα τα κεριά της Meguiar's. Ο πλούσιος αφρός του μαλακώνει και αφαιρεί ακόμα και τις πιο δύσκολες βρωμιές, σκόνες και ρύπους ενισχύοντας το προστατευτικό κερί.

Σε δυο συσκευασίες: 473ml (G17716EU) και 1420ml (G17748)

Χώρα προέλευσης: ΗΠΑCLP ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (EC) No 1272/2008
Αυτό το υλικό δεν ταξινοµείται ως επικίνδυνο σύµφωνα µε τον Κανονισµό (EC) αριθ. 1272/2008, όπως τροποποιήθηκε, για την ταξινόµηση, την επισήµανση και τη συσκευασία ουσιών και µειγµάτων. 
Συµπληρωµατικές δηλώσεις κινδύνου: EUH208 Περιέχει Μίγµα 5-χλωρο-2-µεθυλο-2H-ισοθειαζολ-3-όνης και 2-µεθυλο-2Hισοθειαζολ-3-όνης. Μπορεί να προκαλέσει αλλεργική αντίδραση. Συστατικά κατά (EU) No 528/2012 για τα βιοκτόνα προϊόντα: Περιέχει ένα βιοκτόνο προϊόν : Περιέχει C(M)IT/MIT (3:1).Μπορεί να προκαλέσει αλλεργική αντίδραση.
Σηµειώσεις για την επισήµανση: Ενηµερωµένο ως προς τον Κανονισµό (EC) No.648/2004 για τα απορρυπαντικά. Συστατικά κατά 648/2004: Τουλάχιστον 5% αλλά κάτω του 15%: Ανιονική επιφανειοδραστική ουσία.Κάτω του 5%: Αµφοτερική επιφανειοδραστική ουσία. Περιέχει επίσης: Αρωµατικές ουσίες, βενζυλική αλκοόλη,  ιναλοόλη, µίγµα µεθυλχλωροϊσοθειαζωλινόνης και µεθυλισοθειαζωλινόνης (3:1).  

Brands:
Meguiar's

Δελτίο δεδομένων ασφαλείας Ultimate Wash-N-Wax (g17748_g17716_msds_gr_28_6_17.pdf, 208 Kb) [Λήψη]

Πολύ καλό, αν και σχετικά ακριβό, αξίζει τα λεφτά του. Προτιμήστε τη μεγαλύτερη συσκευασία.
Γράψτε μια κριτική