Αποσμητικό άρωμα αυτοκινήτου ηλιοβασίλεμα G201502 Fiji Sunset Scent refresher Meguiar's 59ml

15.18 
Σύντομη Περιγραφή:

Αποσμητικό αυτοκινήτου Whole Car Air G201502 Re-fresher της Meguiar's  το επαναστατικό προϊόν μιας χρήσης που αφήνει ένα ευχάριστο άρωμα διάρκειας 4-5 εβδομάδων, με ειδική τεχνολογία μόνιμης εξουδετέρωσης οσμών όπως από καπνό τσιγάρου, μυρωδιές ζώων, μηχανολογικές φθορές, κλπ.

Τιμή σε πόντους: 2530 πόντοι
G201502 Meguiar's
Σε Απόθεμα
+

Αποσμητικό αυτοκινήτου Whole car air Re-fresher G201502 της Meguiar's απομακρύνει για πάντα τις πιο βαριές μυρωδιές σε μοριακό επίπεδο, αφήνοντας ένα ευχάριστο άρωμα καινούριου αυτοκινήτου, που διαρκεί 4-5 εβδομάδες. 

Το Whole Car Air Re-fresher χάρη στην ειδική τεχνολογία μόνιμης εξουδετέρωσης οσμών όπως από καπνό τσιγάρου, μυρωδιές ζώων, μηχανολογικές φθορές, κλπ. φρεσκάρει διεισδύοντας σε ολόκληρο το εσωτερικό του οχήματος.


Χαρακτηριστικά:

 • Επαναστατικό προϊόν μιας χρήσης.
 • Αφήνει ένα ευχάριστο άρωμα, που διαρκεί 4-5 εβδομάδες.
 • Απομακρύνει για πάντα τις πιο βαριές, δυσάρεστες μυρωδιές σε μοριακό επίπεδο.
 • Φρεσκάρει διεισδύοντας σε ολόκληρο το εσωτερικό του οχήματος.
 • Ειδική τεχνολογία μόνιμης εξουδετέρωσης οσμών όπως π.χ. καπνό τσιγάρου, μυρωδιές ζώων, μηχανολογικές φθορές, κλπ.
 • Η εφαρμογή γίνεται μόνο όταν το όχημα είναι άδειο από ανθρώπους, ζώα ή φυτά.


Οδηγίες: 

 • Απομακρύνετε από το όχημα οποιαδήποτε πηγή δυσάρεστης μυρωδιάς.Καθαρίστε και σκουπίστε με σκούπα αναρρόφησης.
 • Βάλτε εμπρός την μηχανή του οχήματος και ανοίξτε στο τέρμα την ανακύκλωση κρύου αέρα και κλείστε όλα τα παράθυρα.
 • Ενεργοποιήστε την σκανδάλη κλειδώματος ( πατώντας, θα ακούσετε το «κλικ» )του Air-Refresher με το ακροφύσιο του στραμμένο μακριά από εσάς.Τοποθετήστε το στο κέντρο του αυτοκινήτου ( συνήθως στο πάτωμα ή σε θήκη μεταξύ μπροστινών & πίσω καθισμάτων).
 • Κλείστε τις πόρτες για 15 λεπτά.Η «ομίχλη» εξουδετέρωσης οσμών θα κυκλοφορήσει σε όλη την καμπίνα του οχήματος και στους σωλήνες εξαερισμού, παγιδεύοντας τα μόρια δυσάρεστων οσμών ακόμα και στα δυσπρόσιτα μέρη.
 • Ανοίξτε όλες τις πόρτες μετά από 15 λεπτά, σβήστε την μηχανή του οχήματος και αφήστε να βγει έξω ο αέρας για 10-15 λεπτά.


Χώρα προέλευσης: ΗΠΑΣτοιχεία επισήµανσης
CLP ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (EC) No 1272/2008
ΛΕΚΤΙΚΟ ΕΠΙΣΗΜΑΝΣΗΣ: ΚΙΝ∆ΥΝΟΣ.
Σύµβολα: GHS02 (φλόγα) 
∆ΗΛΩΣΕΙΣ ΚΙΝ∆ΥΝΟΥ: H222 Εξαιρετικά εύφλεκτο αεροζόλ. H229 ∆οχείο υπό πίεση. Μπορεί να εκραγεί εάν θερµανθεί.
∆ΗΛΩΣΕΙΣ ΠΡΟΦΥΛΑΞΗΣ Γενικά: P102 Μακριά από παιδιά.
Πρόληψη: P210A Μακριά από θερµότητα/θερµές επιφάνειες/σπινθήρες/γυµνές φλόγες και άλλες πηγές ανάφλεξης. — Μην καπνίζετε. P211 Μην ψεκάζετε κοντά σε φλόγα ή άλλη πηγή ανάφλεξης. P251 Να µην τρυπηθεί ή καεί ακόµη και µετά τη χρήση.
Αποθήκευση: P410 + P412 Να προφυλάσσεται από τις ηλιακές ακτίνες και να µην εκτίθεται σε θερµοκρασία ανώτερη των 50 °C/122F.
Συµπληρωµατικές δηλώσεις κινδύνου: EUH208 Περιέχει Γλυκά εκχυλίσµατα πορτοκαλιού. Μπορεί να προκαλέσει αλλεργική αντίδραση. 72% του µείγµατος, αποτελείται από συστατικά άγνωστης οξείας στοµατικής τοξικότητας. Περιέχει 72% των συστατικών µε άγνωστους κινδύνους για το υδάτινο περιβάλλον. 

Brands:
Meguiar's

Δεν βρέθηκαν δημοσιεύσεις

Γράψτε μια κριτική

Συνδύασε το με...