Οι αναγραφόμενες τιμές ισχύουν μόνο για το ηλεκτρονικό κατάστημα και όχι για το φυσικό. Αγορές από το φυσικό κατάστημα επιβαρύνονται με 5%.

Γυαλιστικό υγρό για πλαστικά & λάστιχα Meguiar's D16001 3,78LT

Meguiar's D16001
In stock
Τιμή σε πόντους: 8046 πόντοι

Παλιά ή νέα, ταλαιπωρημενα ή φθαρμένα, το D16001 Meguiar's All Season Dressing θα σας δώσει τα επιθυμητά αποτελέσματα ξανά και ξανά. Το Επαγγελματικό υγρό της Meguiar αναζωογονεί με μακρά λάμψη όλες τις εξωτερικές ελαστικές και πλαστικές επιφάνειες του αυτοκινήτου.

75.44 
Τρόποι αποστολής
Τρόποι πληρωμής
Πλεονεκτήματα (γιατί εμάς)

Επαγγελματικό υγρό για πλαστικά και λάστιχα της Meguiar's που μας δίνει βαθιά πλούσια γυαλάδα που διαρκεί σε όλες εξωτερικές επιφάνειες του αυτοκινήτου.

Έχει μεγάλης διάρκειας λάμψη υγρής όψης, πολύ ανθεκτική στις καιρικές συνθήκες.

Όσες φορές και να περαστεί έχει το ίδιο συνεχόμενο επιθυμητό αποτέλεσμα σε παλιές/ ταλαιπωρημένες /φθαρμένες ή καινούργιες επιφάνειες, με αποτελέσματα, υγρής όψης και απόδοση πολύ μεγάλης διάρκειας.

CARB VOC συμβατό για προστατευτική σύνθεση σε καουτσούκ/βινύλιο.


ΟΔΗΓΙΕΣ: ΧΡΗΣΗΣ

▶  Για καλύτερα αποτελέσματα, πάντα εφαρμόστε σε καθαρές, στεγνές επιφάνειες. Ψεκάστε ομοιόμορφα πάνω στην επιφάνεια και αφήστε το προϊόν να στεγνώσει.

▶  Μετά από τον ψεκασμό, μουσκέψτε ελαφρά μία πετσέτα ή ένα σφουγγάρι με All Season Dressing™ και σκουπίστε την επιφάνεια, ιδιαίτερα σε αυλακωτές περιοχές.

▶  Μπορεί να αφήσει στίγματα σε βαμμένα ή όχι πλαστικά πάνελ. Σε περίπτωση πιτσιλίσματος, αφαιρέστε το υλικό αμέσως.

▶  ΟΧΙ χρήση σε λάστιχα ή καθίσματα μοτοσυκλετών, ποδηλάτων, ή άλλων δίτροχων οχημάτων ή επιφανειών που δεν πρέπει να γλυστρούν.

▶ ΔΕΝ ΧΡΕΙΑΖΕΤΕ ΔΙΑΛΥΣΗ  Το προϊόν είναι έτοιμο προς χρήση.

.ΤΑΞΙΝΟΜΗΣΗ:

Ειδική τοξικότητα στα όργανα-στόχους-απλή έκθεση, Κατηγορία 3 - STOT SE 3, H336 Επικίνδυνο για το υδάτινο περιβάλλον, H411
Για το πλήρες κείµενο των φράσεων H, βλέπε ΣΥΝΗΜΜΕΝΟ.
2.2. Στοιχεία επισήµανσης CLP ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (EC) No 1272/2008
ΛΕΚΤΙΚΟ ΕΠΙΣΗΜΑΝΣΗΣ ΠΡΟΣΟΧΗ.
Σύµβολα: GHS07 (Θαυµαστικό) |GHS09 (Περιβάλλον) |

Συστατικό C.A.S. No. EC No. % κ.β.
Υδρογονοκατεργασµένα ελαφρά κλάσµατα πετρελαίου 64742-47-8 265-149-8 40 - 70

∆ΗΛΩΣΕΙΣ ΚΙΝ∆ΥΝΟΥ:
H336 Μπορεί να προκαλέσει υπνηλία και ζάλη.
H411 Τοξικό για τους υδρόβιους οργανισµούς, µε µακροχρόνιες επιπτώσεις.
∆ΗΛΩΣΕΙΣ ΠΡΟΦΥΛΑΞΗΣ
Γενικά:
P102 Μακριά από παιδιά.
Πρόληψη:
P261E Aποφεύγετε να αναπνέετε ατµούς,εκνεφώµατα.
P271 Χρησιµοποιείται µόνο σε ανοικτό ή σε καλά αεριζόµενο χ

Brands:
Meguiar's

MSDS Meguiar's D16001ΥΓΡΟ ΓΙΑ ΠΛΑΣΤΙΚΑ & ΛΑΣΤΙΧΑ (MSDS_Meguiar's_D16001ΥΓΡΟ_ΓΙΑ_ΠΛΑΣΤΙΚΑ___ΛΑΣΤΙΧΑ.pdf, 201 Kb) [Λήψη]

Πιθανόν να ενδιαφέρεστε για αυτά!
  • Bestsellers
  • Δημοφιλέστερα
Γρήγορη και υψηλής ποιότητας παράδοση

Η εταιρεία μας πραγματοποιεί με courier παράδοση σε όλη τη χώρα

Διασφάλιση ποιότητας και εξυπηρέτηση

Προσφέρουμε ποιοτικά προϊόντα, σε βαθμό που να είμαστε εμείς σίγουροι

Επιστροφή εντός 14 ημερών

Έχετε την δυνατότητα να επιστρέψετε τα προϊόντα, 14 εργάσιμες ημέρες από την ημερομηνία παραλαβής αυτών, εφόσον τα προϊόντα είναι στην ίδια κατάσταση που τα παραλάβατε