Οι αναγραφόμενες τιμές ισχύουν μόνο για το ηλεκτρονικό κατάστημα και όχι για το φυσικό. Αγορές από το φυσικό κατάστημα επιβαρύνονται με 5%.

Επαγγελματικό υπερκαθαριστικό σαμπουάν D11001 Hyper-Wash Meguiar’s 3,78LT

D11001
Σε Απόθεμα
Τιμή σε πόντους: 8350 πόντοι

Υπερκαθαριστικό σαμπουάν D11001 Hyper-Wash της Meguiar’s με πλούσιο αφρό που παρέχει εξαιρετικά αποτελέσματα στο πλυσίμο των αυτοκινήτων. Καθαρίζει τους επιφανειακούς ρύπους και προσδιδει μια βαθιά και πλούσια λάμψη, χωρίς να αφαιρεί την προστασία από κερί.

50.10 
Τρόποι αποστολής
Τρόποι πληρωμής
Πλεονεκτήματα (γιατί εμάς)

Επαγγελματικό υγρό γενικής χρήσης Meguiar's D11001 με uπέρ-συμπυκνωμένη σύνθεση για αφροποιητή για σταθερά πλούσιο αφρό και για αποτελεσματική απομάκρυνση βρωμιάς καθαρίζει όλες τις εσωτερικές επιφάνειες αυτοκινήτου. Με υψηλή ποιότητα αφρό απομακρύνει απαλά την βρωμιά .Το μοναδικό μείγμα με μαλακτικά υφάσματος ενισχύουν την όψη και την αίσθηση ταπέτων, ταπετσαριών, βινυλίου ακόμη και δέρματος με φροντίδα πολυτέλειας. BSS-Κατάλληλο για Φανοφαβεία και πλυντήρια αυτοκινήτων.

ΔΙΑΛΥΣΗ ΙΣΧΥΡΗ ΔΡΑΣΗ 400:1

ΟΔΗΓΙΕΣ:

▶ Αναμίξτε 30ml ( 1oz) (περίπου μία άντληση) σε 19 λίτρα νερό ( 5 γαλόνια).

▶ Πλύνετε το όχημα και στη συνέχεια ξεπλύνετε σχολαστικά.

▶ Για να αποτρέψετε τυχόν γδάρσιμο του χρώματος, χρησιμοποιήστε κάθε φορά δύο γάντια καθαρισμού: ένα για τα ανώτερα μέρη και ένα άλλο για τα χαμηλά πιο λερωμένα μέρη του οχήματος. Αυτή η απλή τεχνική θα διασφαλίσει ότι τα πιο λερωμένα τμήματα θα καθαριστούν ξεχωριστά, αποτρέποντας έτσι την δημιουργία γρατσουνιών.Προσδιορισµός επικινδυνότητας 2.1. Ταξινόµηση της ουσίας ή του µείγµατος CLP ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (EC) No 1272/2008

ΤΑΞΙΝΟΜΗΣΗ: Ουσία ή µείγµα διαβρωτικό για µέταλλα, 

Κατηγορία 1 - Μετ. ∆ιαβρ. 1, H290  Σοβαρές βλάβες των µατιών / ερεθισµός των µατιών Κατηγορία 1 - Βλάβες µατιών. 1, H318 ∆ιάβρωση / ερεθισµός του δέρµατος, Κατηγορία 1 - ∆ιάβρ. ∆έρµ 1, H314 2.2. Στοιχεία επισήµανσης CLP ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (EC) No 1272/2008  ΛΕΚΤΙΚΟ ΕΠΙΣΗΜΑΝΣΗΣ

ΚΙΝ∆ΥΝΟΣ. GHS05 (διάβρωση) | Συστατικό C.A.S. No. % κ.β.

Μεταπυριτικό δινάτριο 6834-92-0 < 5

∆ΗΛΩΣΕΙΣ ΚΙΝ∆ΥΝΟΥ: H290 Μπορεί να διαβρώσει µέταλλα. H314 Προκαλεί σοβαρά δερµατικά εγκαύµατα και οφθαλµικές βλάβες.

∆ΗΛΩΣΕΙΣ ΠΡΟΦΥΛΑΞΗΣ P102 Μακριά από παιδιά. Πρόληψη: P234 Να διατηρείται µόνο στον αρχικό περιέκτη. P260E Μην αναπνέετε ατµούς ή εκνεφώµατα. Απόκριση: P303 + P361 + P353 ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΕΠΑΦΗΣ ΜΕ ΤΟ ∆ΕΡΜΑ (ή µε τα µαλλιά):Αφαιρέστε αµέσως όλα τα µολυσµένα ενδύµατα. Ξεπλύνετε το δέρµα µε νερό/στο ντους.

Brands:
Meguiar's
Πιθανόν να ενδιαφέρεστε για αυτά!
  • Bestsellers
  • Δημοφιλέστερα
Γρήγορη και υψηλής ποιότητας παράδοση

Η εταιρεία μας πραγματοποιεί με courier παράδοση σε όλη τη χώρα

Διασφάλιση ποιότητας και εξυπηρέτηση

Προσφέρουμε ποιοτικά προϊόντα, σε βαθμό που να είμαστε εμείς σίγουροι

Επιστροφή εντός 14 ημερών

Έχετε την δυνατότητα να επιστρέψετε τα προϊόντα, 14 εργάσιμες ημέρες από την ημερομηνία παραλαβής αυτών, εφόσον τα προϊόντα είναι στην ίδια κατάσταση που τα παραλάβατε