Οι αναγραφόμενες τιμές ισχύουν μόνο για το ηλεκτρονικό κατάστημα και όχι για το φυσικό. Αγορές από το φυσικό κατάστημα επιβαρύνονται με 5%.

Επαγγελματική χοντρή αλοιφή κοπής για περιστροφικό αλοιφαδόρο Mirror Glaze Pro Speed Meguiars M10032 945ml

M10032
Σε Απόθεμα
Τιμή σε πόντους: 9466 πόντοι

Επαγγελματική αλοιφή για αφαίρεση γρατσουνιών και ολογράμματα με γρήγορη κοπτικότητα για τάχυστη αφαίρεση γραμμών είναι ιδανική επιλογή για φανοβαφεία. Για περιστροφικό αλοιφαδόρο με γούνινο πάτο και το γυάλισμα είναι πλέον εύκολη υπόθεση λειτουργεί καταπληκτικά σε παλαιό & φρέσκα χρώματα.

56.80 
Τρόποι αποστολής
Τρόποι πληρωμής
Πλεονεκτήματα (γιατί εμάς)

Αλοιφή με γρήγορη κοπτικότητα Meguiars M100 για βαθιές γρατζουνιές και έντονα ολογράμματα, Η επαγγελματική χοντρή αλοιφή προχωρημένης τεχνολογίας Mirror Glaze Pro Speed Compound, αποτελεί την ιδανική επιλογή για φανοβαφεία.


Διατίθεται σε 2 συσκευασίες: M10032 (945ml)  και  M10001 (3,78 LT).


▶ Πολύ Υψηλός βαθμός κοπής: 12/12

▶ Γρήγορη κοπτικότητα προχωρημένης τεχνολογίας για φανοβαφείο.

▶ Τάχυστη αφαίρεση γραμμών από λειαντικό από P1200 και πιο ψιλής κοκκομετρίας, για εύκολο γυάλισμα στη συνέχεια.

Αφαιρεί βαθιές γρατσουνιές, όξινη βροχή και έντονες «αράχνες»/ολογράμματα.

▶ Λειτουργεί θαυμάσια σε φρέσκο & παλαιό χρώμα.

▶ BSS - Κατάλληλο για Φανοβαφεία.

ΜΕΘΟΔΟΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ: με περιστροφικό αλοιφαδόρο και γούνινο πάτο.


Οδηγίες:

◉ ΑΝΑΚΙΝΗΣΤΕ ΚΑΛΑ. Εφαρμόστε σε καθαρή, κρύα επιφάνεια και αφού το χρώμα αυτοκινήτου έχει στεγνώσει και σκληρυνθεί σωστά.

◉ Θέστε την ταχύτητα του περιστροφικού αλοιφαδόρου σε στροφές 1200-1800 RPM’s και εργαστείτε τμηματικά με το αγαπημένο σας Meguiar’s γούνινο πάτο (WRWC8).

Απλώστε την αλοιφή κατευθείαν πάνω στην επιφάνεια του χρώματος και εργαστείτε σε επιφάνεια 5x5 εκατοστών με επικαλυπτόμενα περάσματα.

Ασκήστε με τον αλοιφαδόρο ελαφριά ως μέτρια πίεση. Ελαττώστε την πίεση όταν η αλοιφή αρχίζει να στεγνώνει. Συνεχίστε ωσότου αφαιρεθούν οι ατέλειες ή γραμμές από την λείανση.

◉ Σκουπίστε υπολείμματα/σκόνες με πανί μικροϊνών (X2010EU) πριν το γυάλισμα της επιφάνειας.

◉ Σιγουρευτείτε ότι έχετε αφαιρέσει κατάλοιπα αλοιφής στις κολώνες από τις πόρτες του αυτοκινήτου, πριν να προχωρήσετε σε γυάλισμα.

◉ Για το τελικό γυάλισμα, επιλέξτε το κατάλληλο σφουγγάρι και την αγαπημένη σας αλοιφή από την Meguiar’s.

◉ Για βέλτιστο αποτέλεσμα καθαρίζετε τακτικά τους πάτους/σφουγγάρια χρησιμοποιώντας τον εξοπλισμό Meguiar’s Pad Washer (WPW).


 


Προσδιορισµός επικινδυνότητας 

 
2.1. Ταξινόµηση της ουσίας ή του µείγµατος CLP ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (EC) No 1272/2008 
 
ΤΑΞΙΝΟΜΗΣΗ: ∆ιάβρωση / ερεθισµός του δέρµατος, Κατηγορία 2 - Ερεθ. ∆έρµ 2, H315 Ειδική τοξικότητα στα όργανα-στόχους-απλή έκθεση, Κατηγορία 3 - STOT SE 3, H336 Επικίνδυνο για το υδάτινο περιβάλλον (Χρόνια), Κατηγορία 3 - Yδάτινο  Χρόνια  3, H412 
  
2.2. Στοιχεία επισήµανσης CLP ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (EC) No 1272/2008 
 
ΛΕΚΤΙΚΟ ΕΠΙΣΗΜΑΝΣΗΣ ΠΡΟΣΟΧΗ. 
 
Σύµβολα: GHS07 (Θαυµαστικό) | 
 

 
Συστατικά: Συστατικό C.A.S. No. EC No. % κ.β. 
Υδρογονοκατεργασµένη βαρειά νάφθα (πετρελαίου)  64742-48-9 265-150-3   < 20 Υδρογονοκατεργασµένα ελαφρά κλάσµατα πετρελαίου  64742-47-8 265-149-8    1 -  5 
∆ΗΛΩΣΕΙΣ ΚΙΝ∆ΥΝΟΥ: H315 Προκαλεί ερεθισµό του δέρµατος. H336 Μπορεί να προκαλέσει υπνηλία και ζάλη. 
 
H412 Επιβλαβές για τους υδρόβιους οργανισµούς, µε µακροχρόνιες επιπτώσεις. 
 
∆ΗΛΩΣΕΙΣ ΠΡΟΦΥΛΑΞΗΣ Γενικά:   P102 Μακριά από παιδιά. P101 Εάν ζητήσετε ιατρική συµβουλή, να έχετε µαζί σας τον περιέκτη του προϊόντος ή την ετικέτα. 
 
Πρόληψη:   P261A Αποφεύγετε την αναπνοή ατµών. 


P302 + P352 ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΕΠΑΦΗΣ ΜΕ ΤΟ ∆ΕΡΜΑ: Πλύνετε µε άφθονο σαπούνι και νερό. P332 + P313 Εάν παρατηρηθεί ερεθισµός του δέρµατος : Συµβουλευθείτε / Επισκεφθείτε γιατρό. 

 
Απόρριψη:   
P501 ∆ιάθεση του περιεχοµένου/περιέκτη  σύµφωνα µε τους ισχύοντες τοπικούς / περιφερειακούς / εθνικούς / διεθνείς κανονισµούς.

Brands:
Meguiar's

Επαγγελματική χοντρή αλοιφή κοπής για περιστροφικό αλοιφαδόρο Mirror Glaze Pro Speed Meguiars M100 (Επαγγελματική_χοντρή_αλοιφή_κοπής_για_περιστροφικό_αλοιφαδόρο_Mirror_Glaze_Pro_Speed_Meguiars_M100.p, 275 Kb) [Λήψη]

Δεν βρέθηκαν δημοσιεύσεις

Έχετε χρησιμοποιήσει το προϊόν;

Πείτε μας για την εμπειρία που είχατε και βοηθήστε τους χρήστες μας να λάβουν την σωστή απόφαση

Γράψτε μια κριτική
Πιθανόν να ενδιαφέρεστε για αυτά!
  • Bestsellers
  • Δημοφιλέστερα
Γρήγορη και υψηλής ποιότητας παράδοση

Η εταιρεία μας πραγματοποιεί με courier παράδοση σε όλη τη χώρα

Διασφάλιση ποιότητας και εξυπηρέτηση

Προσφέρουμε ποιοτικά προϊόντα, σε βαθμό που να είμαστε εμείς σίγουροι

Επιστροφή εντός 14 ημερών

Έχετε την δυνατότητα να επιστρέψετε τα προϊόντα, 14 εργάσιμες ημέρες από την ημερομηνία παραλαβής αυτών, εφόσον τα προϊόντα είναι στην ίδια κατάσταση που τα παραλάβατε