Καθαριστικο Κ-38 1LT

4.40 
Σύντομη Περιγραφή:
Καθαριστικό υγρό για αγυάλιστες φυσικές πέτρες(Καρύστου - Πηλίου - Καρπαθου κ.α.) Κατανάλωση: 1lt/6-8m2
Καθαριστικο Κ-38
Μη Διαθέσιμο

Καθαριστικό υγρό για αγυάλιστες φυσικές πέτρες(Καρύστου - Πηλίου -
Καρπαθου κ.α.)Κατανάλωση: 1lt/6-8m2