Μονωτικό στεγανωτικό ταρατσών κεραμιδί-καφέ SILER 750ml

5.10 
Σύντομη Περιγραφή:

Μονωτικό ελαστομερές ακρυλικό 100% αδιάβροχο ιδανικο για κεραμοσκεπές ,για στεγανοποίηση ταρατσών, στηθαίων, υδρορροών,αρμών κλπ . Γεφυρώνει καλύπτει τέλεια τριχοειδείς ρωγμές και μελλοντικές μικρές ρωγμές στην επιφάνεια ώστε να μην δημιουργήσουν προβλήματα υγρασίας.

Τιμή σε πόντους: 850 πόντοι
SILER RED BROWN
Σε Απόθεμα
+

Μονωτικό ελαστομερές ακρυλικό 100% αδιάβροχο για στεγανοποίηση ταρατσών, στηθαίων, κεραμιδιών, υδρορροών,αρμών κλπ. Είναι ελαστικό στις κλιματολογικές καταπονήσεις και στις θερμοκρασιακές διακυμάνσεις (από -150C μέχρι +1100C) παρέχοντας μια αδιάβροχη στεγνωτική μεμβράνη. Έχει τη δυνατότητα να γεφυρώνει υπάρχουσες και μελλοντικές μικρές ρωγμές ώστε η επιφάνεια να παραμένει αδιάβροχη. Σε ανάμιξη με πριονίδι ή ψιλή άμμο το Siler χρησιμοποιείται σε σχισμές στους τοίχους με άριστα αποτελέσματα.

Οδηγίες:

Βασική προϋπόθεση για να έχουμε καλά αποτελέσματα είναι η επιμελημένη προεργασία. Οι επιφάνειες πρέπει να είναι καθαρές, στεγνές και ελεύθερες από ελαττωματικά ή κακής συνοχής υλικά, σκόνες, λάδια και άλατα.
- Καινούργιες απορροφητικές επιφάνειες από τσιμέντο, σοβά, πλάκες ταρατσών, τούβλα, ξύλο, πίσσα: Ασταρώνουμε με FERM (H2O) αραιωμένο 50-100% με νερό. Εφαρμόζουμε 2-3 στρώσεις BETONYL SILER.
- Παλιές επιφάνειες βαμμένες με σταθερό υπόβαθρο: Εφαρμόζουμε 2 στρώσεις BETONYL SILER.
Για καλύτερα αποτελέσματα, κατά την εφαρμογή, η επιφάνεια θα πρέπει να μην έρχεται σε απευθείας έκθεση με την ηλιακή ακτινοβολία.


ο προϊόν δεν έχει ταξινόµηση κινδύνου κατά τις διατάξεις του Κανονισµού (CE) 1272/2008 (CLP) (και επόµενες µετατροπές και προσαρµογές). 
Με βάση τα διαθέσιµα δεδοµένα, το προϊόν δεν εµπεριέχει ουσίες PBT ή vPvB σε ποσοστό µεγαλύτερο από 0,1%. 
Περιγραφή των µέτρων πρώτων βοηθειών.ΜΑΤΙΑ: Βγάλτε τους φακούς επαφής. Ξεπλυθείτε άµεσα µε άφθονο νερό για τουλάχιστον 30/60 λεπτά, ανοίγοντας καλά τα βλέφαρα. Ζητήστε άµεσα την συµβουλή ενός γιατρού. ∆ΕΡΜΑ: Βγάλτε από πάνω σας τα µολυσµένα ρούχα. Κάντε αµέσως ένα ντους. Ζητήστε άµεσα την συµβουλή ενός γιατρού. ΚΑΤΑΠΟΣΗ: ∆ώστε την µεγαλύτερη δυνατή ποσότητα νερού. Ζητήστε άµεσα την συµβουλή ενός γιατρού. Μην προκαλείτε εµετό αν δεν έχετε την έγκριση του γιατρού. ΕΙΣΠΝΟΗ: Καλέστε άµεσα ένα γιατρό. Μετακινήστε το άτοµο σε ανοικτό αέρα, µακριά από το χώρο του ατυχήµατος. Αν η αναπνοή σταµατήσει, πραγµατοποιήστε τεχνητή αναπνοή. Λάβετε κατάλληλες προφυλάξεις για το διασώστη.Σηµαντικότερα συµπτώµατα και επιδράσεις, άµεσες ή µεταγενέστερες. Για συµπτώµατα και αποτελέσµατα που οφείλονται στις εµπεριεχόµενες ουσίες, δείτε το κεφ. 11.Ένδειξη οιασδήποτε απαιτούµενης άµεσης ιατρικής φροντίδας και ειδικής θεραπείας. Μη διαθέσιµες πληροφορίες.


Brands:
Pellachrom

Δεν βρέθηκαν δημοσιεύσεις

Γράψτε μια κριτική