Starflash Line Αστάρι αυτοκινήτου σετ με σκληρυντή Standox 1250ml

14.79 
Σύντομη Περιγραφή:

Αστάρι αυτοκινήτου σετ μαζι με σκληρυντή της νέας οικονομικής σειράς Starflash της Standox. Συνδυάζει την υψηλή ποιότητα Standox με χαμηλή τιμή.

Τιμή σε πόντους: 2465 πόντοι
Starflash Line Αστάρι Standox
Σε Απόθεμα
+

Αστάρι αυτοκινήτου γεμιστικό σετ μαζι με σκληρυντή της νέας οικονομικής σειράς Starflash της Standox. Συνδυάζει την υψηλή ποιότητα Standox με χαμηλή τιμή.

Η σειρά Starflash αποτελείται από προϊόντα φιλικά για το περιβάλλον και το χρήστη, που πληρούν όλες τις προδιαγραφές ποιότητας.

Διαθέσιμο σε χρώμα: Ανοιχτό Γκρι και Σκούρο Γκρι.


Επισήμανση σύμφωνα με τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 1272/2008
Το προϊόν ταξινομείται και επισημαίνεται σύμφωνα με τον κανονισμό CLP.
Εικονογράμματα κινδύνου GHS02 GHS07 GHS08
Προειδοποιητική λέξη Προσοχή
Επικίνδυνα συστατικά πρέπει να αναφέρονται στις ετικέττες: ξυλόλιο, μίγμα ισομερών Δηλώσεισ κινδύνου H226 Υγρό και ατμοί εύφλεκτα. H315 Προκαλεί ερεθισμό του δέρματος. H319 Προκαλεί σοβαρό οφθαλμικό ερεθισμό. H373 Μπορεί να προκαλέσει βλάβες στα όργανα ύστερα από παρατεταμένη ή επανειλημμένη έκθεση.
Δηλώσεις προφυλάξεων P101 Εάν ζητήσετε ιατρική συμβουλή, να έχετε μαζί σας τον περιέκτη του προϊόντος ή την ετικέτα. P102 Μακριά από παιδιά. P103 Διαβάστε την ετικέτα πριν από τη χρήση. P210 Μακριά από θερμότητα/σπινθήρες/γυμνές φλόγες/θερμές επιφάνειες. - Μην καπνίζετε. P241 Να χρησιμοποιείται αντιεκρηκτικός ηλεκτρολογικός/εξαερισμού/φωτιστικός/εξοπλισμός. P260 Μην αναπνέετε σκόνη/αναθυμιάσεις/αέρια/σταγονίδια/ατμούς/εκνεφώματα. P303+P361+P353 ΣΕ ΠΕΡΙΠΤ/ΣΗ ΕΠΑΦΗΣ ΜΕ ΤΟ ΕΡΜΑ (ή με τα μαλλιά): Αφαιρέστε αμέσως όλα τα μολυσμένα ενδύματα. Ξεπλύνετε το δέρμα με νερό/στο ντους. P305+P351+P338 ΣΕ ΠΕΡΙΠΤ/ΣΗ ΕΠΑΦΗΣ ΜΕ ΤΑ ΜΑΤΙΑ: Ξεπλύνετε προσεκτικά με νερό για αρκετά λεπτά. Εάν υπάρχουν φακοί επαφής, αφαιρέστε τους, εφόσον είναι εύκολο. Συνεχίστε να ξεπλένετε.
P501 Απορρίψτε τα περιεχόμενα/δοχείο σύμφωνα με τους τοπικούς/εθνικούς/διεθνείς κανονισμούς. 
Συμπληρωματικές δηλώσεις:
Περιέχει νεοδεκανοϊκό 2,3-εποξυπροπύλιο, Condensation products of dimerised fatty acids, C18-unsaturated, with N,N-dimethyl-1,3-propanediamine and 1,3-propanediamine. Μπορεί να προκαλέσει αλλεργική αντίδραση.
Brands:
Starflash line

Δελτίο δεδομένων ασφαλείας (MSDS_Starflash_Filler_FS_Dark_4_1GR.pdf, 844 Kb) [Λήψη]

Δεν βρέθηκαν δημοσιεύσεις

Γράψτε μια κριτική