Σπρέι τακτικής συντήρησης αυτοκινήτου Quik Detailer A3316 Meguiar's 473ml

11.05 
Σύντομη Περιγραφή:

Το σπρέι τακτικής συντήρησης αυτοκινήτου της Meguiar's είναι είναι ο συνδετικός κρίκος ανάμεσα στο πλύσιμο και στο κέρωμα. Απομακρύνει τη σκόνη, τα δακτυλικά αποτυπώματα και τους επιβλαβείς ρύπους όπως κηλίδες νερού και περιττώματα των πουλιών, προτού βλάψουν την βαφή του αυτοκινήτου σας.

Τιμή σε πόντους: 1842 πόντοι
A3316EU Quik Detailer
Σε Απόθεμα
+

Το Quik Detailer χρησιμοποιείται ανάμεσα στο πλύσιμο και το κέρωμα του αυτοκινήτου. Ιδανικό για την γρήγορη αφαίρεση επιβλαβών ρύπων χωρίς να χαράζει την επιφάνεια του αυτοκινήτου, όπως σκόνη, δαχτυλιές, κηλίδες νερού και περιττώματα πουλιών. Ενισχύει την γυαλάδα και την προστασία του κερωμένου αυτοκινήτου. Είναι απαραίτητο για λίπανση της επιφάνειας, όταν εφαρμόζετε πηλό smooth surface clay bar.

Χρειάζεστε λιγότερα από 15 λεπτά για την επαναφορά ολόκληρου του αυτοκινήτου.

Χώρα προέλευσης: ΗΠΑCLP ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (EC) No 1272/2008
Αυτό το υλικό δεν ταξινοµείται ως επικίνδυνο σύµφωνα µε τον Κανονισµό (EC) αριθ. 1272/2008, όπως τροποποιήθηκε, για την ταξινόµηση, την επισήµανση και τη συσκευασία ουσιών και µειγµάτων. 
Συµπληρωµατικές δηλώσεις κινδύνου:  EUH208 Περιέχει Μίγµα 5-χλωρο-2-µεθυλο-2H-ισοθειαζολ-3-όνης και 2-µεθυλο-2Hισοθειαζολ-3-όνης. Μπορεί να προκαλέσει αλλεργική αντίδραση. Συστατικά κατά (EU) No 528/2012 για τα βιοκτόνα προϊόντα: Περιέχει ένα βιοκτόνο προϊόν : Περιέχει C(M)IT/MIT (3:1).Μπορεί να προκαλέσει αλλεργική αντίδραση.
Σηµειώσεις για την επισήµανση: Ενηµερωµένο ως προς τον Κανονισµό (EC) No.648/2004 για τα απορρυπαντικά. Συστατικά κατά 648/2004 (δεν απαιτείται για βιοµηχανική επισήµανση): Περιέχει επίσης: Αρωµατικές ουσίες,µίγµα µεθυλχλωροϊσοθειαζωλινόνης και µεθυλισοθειαζωλινόνης (3:1).

Brands:
Meguiar's

Δελτίο δεδομένων ασφαλείας A3316EU Quik Detailer (a3316_msds_gr_16_6_17.pdf, 193 Kb) [Λήψη]

Δεν βρέθηκαν δημοσιεύσεις

Γράψτε μια κριτική

Σχετικά προϊόντα