Σπρέι για πλύσιμο αυτοκινήτου χωρίς νερό με κερί Wash and Wax G3626 Meguiar's 768ml

25.00 
Σύντομη Περιγραφή:

Το Ultimate Wash and Wax Anywhere είναι το τέλειο προϊόν, κυρίως για τους κατοίκους των πόλεων, χωρίς παροχή νερού για το πλύσιμο του αυτοκινήτου. Πλύσιμο και κέρωμα μαζί σε λιγότερο από 15 λεπτά και χωρίς σταγόνα νερού.

Τιμή σε πόντους: 4167 πόντοι
G3626EU Wash and Wax Anywhere
Σε Απόθεμα
+

Πλύσιμο και κέρωμα μαζί σε λιγότερο από 15 λεπτά και χωρίς σταγόνα νερού. Το Ultimate Wash and Wax Anywhere είναι το τέλειο προϊόν, κυρίως για τους κατοίκους των πόλεων, χωρίς παροχή νερού για το πλύσιμο του αυτοκινήτου. Με προηγμένη χημική σύνθεση με πολυμερή για υψηλής στιλπνότητας προστασία από συνθετικό υδροφοβικό κερί, που διαρκεί εβδομάδες, καθαρίζει αποτελεσματικά περισσότερη βρωμιά από ένα σπρέι συντήρησης, ενώ ταυτόχρονα προστατεύει την επιφάνεια από γρατσουνιές.

1 μπουκάλι καθαρίζει και κερώνει 3-5 μεσαία αυτοκίνητα

Χώρα προέλευσης: ΗΠΑCLP ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (EC) No 1272/2008
Αυτό το υλικό δεν ταξινοµείται ως επικίνδυνο σύµφωνα µε τον Κανονισµό (EC) αριθ. 1272/2008, όπως τροποποιήθηκε, για την ταξινόµηση, την επισήµανση και τη συσκευασία ουσιών και µειγµάτων. 
Συµπληρωµατικές δηλώσεις κινδύνου: EUH208 Περιέχει Μίγµα 5-χλωρο-2-µεθυλο-2H-ισοθειαζολ-3-όνης και 2-µεθυλο-2Hισοθειαζολ-3-όνης. Μπορεί να προκαλέσει αλλεργική αντίδραση. Συστατικά κατά (EU) No 528/2012 για τα βιοκτόνα προϊόντα: Περιέχει ένα βιοκτόνο προϊόν : Περιέχει C(M)IT/MIT (3:1).Μπορεί να προκαλέσει αλλεργική αντίδραση. Σηµειώσεις για την επισήµανση: Ενηµερωµένο ως προς τον Κανονισµό (EC) No.648/2004 για τα απορρυπαντικά. Συστατικά κατά 648/2004: Περιέχει επίσης: Αρωµατικές ουσίες, µεθυλχλωροϊσοθειαζωλινόνη, µεθυλισοθειαζωλινόνη (3:1).  

Brands:
Meguiar's

Δελτίο δεδομένων ασφαλείας G3626EU Wash and Wax Anywhere (g3626_msds_gr_5_7_17.pdf, 182 Kb) [Λήψη]

Δεν βρέθηκαν δημοσιεύσεις

Γράψτε μια κριτική

Σχετικά προϊόντα