Λοσιόν περιποίησης δερμάτων αυτοκινήτου Mirror Bright Meguiar's 414ml

4 Είδος(η)
MB0414EU Bright Meguiar's

17.86 

Λοσιόν για δέρματα αυτοκινήτου MB0414EU της ΝΕΑΣ σειράς Mirror Bright Meguiars καθαρίζει, ενυδατώνει και προστατεύει με ένα απλό βήμα. Με απαλά καθαριστικά και βούτυρο κακάο, λάδι jojoba και aloe.

+

Η λοσιόν MB0414EU της ΝΕΑΣ σειράς Mirror Bright Meguiars καθαρίζει, ενυδατώνει και προστατεύει τα δερμάτινα μέρη του αυτοκινήτου με ένα απλό βήμα. Τα απαλά καθαριστικά βοηθούν στην απομάκρυνση της βρωμιάς και των ακαθαρσιών που δημιουργούνται με την πάροδο του χρόνου. Το βούτυρο κακάο, το λάδι jojoba και η aloe που περιέχει στην σύστασή του ενυδατώνουν και θρέφουν το δέρμα αφήνοντας απαλή αφή και όψη.

Η λοσιόν Mirror Bright προσφέρει αντηλιακή προστασία και προστατεύει τις δερμάτινες επιφάνειες του αυτοκινήτου από τις επιβλαβείς ηλιακές ακτίνες.

Οδηγίες:

  • ΑΝΑΚΙΝΗΣΤΕ ΚΑΛΑ. Εφαρμόστε σε κρύα επιφάνεια.
  • Ελέγξτε πρώτα για αποχρωματισμό και συμβατότητα σε μικρή αφανή περιοχή.
  • Εφαρμόστε μικρή ποσότητα υλικού πάνω σε μαλακή καθαρή πετσέτα ή σφουγγαράκι εφαρμογής και απαλά εργαστείτε πάνω στο δέρμα τμηματικά.
  • Χρησιμοποιήστε καινούργια πετσέτα ή μικροϊνα για το τελικό σκούπισμα.
  • Όχι χρήση σε σουέντ.

Χώρα προέλευσης: ΗΠΑCLP ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (EC) No 1272/2008
Αυτό το υλικό δεν ταξινοµείται ως επικίνδυνο σύµφωνα µε τον Κανονισµό (EC) αριθ. 1272/2008, όπως τροποποιήθηκε, για την ταξινόµηση, την επισήµανση και τη συσκευασία ουσιών και µειγµάτων.  
Συµπληρωµατικές δηλώσεις κινδύνου: EUH208 Περιέχει Μίγµα 5-χλωρο-2-µεθυλο-2H-ισοθειαζολ-3-όνης και 2-µεθυλο-2Hισοθειαζολ-3-όνης. Μπορεί να προκαλέσει αλλεργική αντίδραση.
Σηµειώσεις για την επισήµανση: Ενηµερωµένο ως προς τον Κανονισµό (EC) No.648/2004 για τα απορρυπαντικά. Η H304 δεν απαιτείται στην επισήµανση του προϊόντος εξαιτίας του ιξώδους του. Συστατικά κατά 648/2004:Τουλάχιστον 15% αλλά κάτω του 30%: Αρωµατικούς υδρογονάνθρακες. Κάτω του 5%: Μη ιονικές επιφανειοδραστικές ουσίες. Περιέχει επίσης:Αρωµατικές ουσίες, βενζοϊκό βενζυλεστέρα,2-(4-tertβουτυλοβενζυλo)προπιοναλδεΰδη,κουµαρίνη, µίγµα µεθυλχλωροϊσοθειαζωλινόνης και µεθυλισοθειαζωλινόνης (3:1). 
Brands:
Meguiar's

Δελτίο δεδομένων ασφαλείας MB0414EU (mb0414_msds_gr_34-8670-1-gr-201702.pdf, 199 Kb) [Λήψη]

Δεν βρέθηκαν δημοσιεύσεις

Γράψτε μια κριτική

Στις τιμές συμπεριλαμβάνεται ο Φ.Π.Α. +24%

Χρήσιμα