Κρέμα επαναφοράς μαύρων εξωτερικών πλαστικών αυτοκινήτου G15812 Meguiar’s 355ml

19 Είδος(η)
G15812EU Meguiar’s

17.65 

Κρέμα επαναφοράς μαύρων εξωτερικών πλαστικών αυτοκινήτου G15812EU Meguiar’s για να αποκαταστήσετε τη ζωντάνια σε όλες τις εξωτερικές επενδύσεις από πλαστικό, βινύλιο και καουτσούκ, όπως προφυλακτήρες, καλούπια, λαβές θυρών, περιβλήματα καθρεφτών και κάτοπτρα παρμπρίζ. 

+

Η κρέμα επαναφοράς μαύρων εξωτερικών πλαστικών αυτοκινήτου Ultimate Black Plastic Restorer G15812EU της Meguiar’s είναι ένα ισχυρό προστατευτικό για πλούσιο μαύρο χρώμα με πρωτοποριακή τεχνολογία UV βερνικιού.
Αποκαταστήστε τη ζωντάνια σε όλες τις εξωτερικές επενδύσεις από πλαστικό, βινύλιο και καουτσούκ, όπως προφυλακτήρες, καλούπια, λαβές θυρών, περιβλήματα καθρεφτών και κάτοπτρα παρμπρίζ.

Χαρακτηριστικά:

  • σχυρό προστατευτικό που υπερέχει σημαντικά σε αντοχή από τα κοινά προϊόντα για τριμ.
  • Ανανεώνει όλα τα εξωτερικά πλαστικά, βινύλια και λάστιχα ( προφυλακτήρες, καλούπια, χερούλια πόρτας, περίβλημα καθρέπτη, ανεμοθραύστες).
  • Με πρωτοποριακή τεχνολογία UV βερνικιού για εξαιρετική προστασία από υπεριώδη ακτινοβολία.
  • Στεγνώνει γρήγορα και δεν κολλάει.
  • Αντέχει στα πλυσίματα και στην βροχή, χωρίς να δημιουργούνται ραβδώσεις στα πλαστικά.
  • Δημιουργεί πλούσια σκούρα γυαλάδα στο εσωτερικό αυτοκινήτου, όπως ταμπλώ και πάνελ πόρτας.

Οδηγίες:

  • Απλώστε μικρή ποσότητα σε πετσέτα 100% βαμβακερή ή από μικροϊνες ή σε σφουγγαράκι.

Χώρα προέλευσης: ΗΠΑΣτοιχεία επισήµανσης CLP ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (EC) No 1272/2008
ΛΕΚΤΙΚΟ ΕΠΙΣΗΜΑΝΣΗΣ: ΠΡΟΣΟΧΗ.
Σύµβολα: GHS08 (ΚίνδυνοςΥγείας) |
Εικονογράµµατα

Συστατικά:
Συστατικό C.A.S. No. EC No. % κ.β. ∆ιαλύτης Stoddard 8052-41-3 232-489-3 1 - 3
∆ΗΛΩΣΕΙΣ ΚΙΝ∆ΥΝΟΥ: H373 Μπορεί να προκαλέσει βλάβες στα όργανα ύστερα από παρατεταµένη ή επανειληµµένη έκθεση: Nευρικό σύστηµα |
Πρόληψη: P260A Μην αναπνέετε ατµούς.
Απόρριψη: P501 ∆ιάθεση του περιεχοµένου/περιέκτη σύµφωνα µε τους ισχύοντες τοπικούς / περιφερειακούς / εθνικούς / διεθνείς κανονισµούς.
Συµπληρωµατικές δηλώσεις κινδύνου:
EUH208 Περιέχει Πολυµερική βενζοτριαζόλη. | ΠΟΛΥΑΙΘΕΡΑΣ. | Μίγµα 5-χλωρο-2-µεθυλο2H-ισοθειαζολ-3-όνης και 2-µεθυλο-2H-ισοθειαζολ-3-όνης. Μπορεί να προκαλέσει
αλλεργική αντίδραση.
Συστατικά κατά (EU) No 528/2012 για τα βιοκτόνα προϊόντα: Περιέχει ένα βιοκτόνο προϊόν : Περιέχει C(M)IT/MIT (3:1).Μπορεί να προκαλέσει αλλεργική αντίδραση.
Σηµειώσεις για την επισήµανση: Η Σηµείωση P εφαρµόζεται στο CAS 8052-41-3. 

Brands:
Meguiar's

Δελτίο δεδομένων ασφαλείας G15812EU (g15812_g15800_msds_gr_19_6_17.pdf, 273 Kb) [Λήψη]

Δεν βρέθηκαν δημοσιεύσεις

Γράψτε μια κριτική

Στις τιμές συμπεριλαμβάνεται ο Φ.Π.Α. +24%

Χρήσιμα